BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grotowski Michał
Title
Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Calendar Effects on the Warsaw Stock Exchange
Source
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 57-75, wykr., aneks, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Efekty kalendarzowe, Anomalie sezonowe, Model GARCH, Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału, Rynki finansowe
Calendar effects, Seasonal anomalies, GARCH model, Stock market, Return on Investment (ROI), Financial markets
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano rezultaty badania czterech wybranych efektów kalendarzowych, uzyskane dzięki zastosowaniu klasycznej analizy regresji, oraz procesów typu GARCH. Badania te przeprowadzono dla danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeciwieństwie do większości badań dotyczących anomalii kalendarzowych, autor wykorzystał nie tylko notowania indeksów akcji, ale również notowania akcji pojedynczych spółek. Analizie poddana została zarówno statystyczna, jak i ekonomiczna, istotność anomalii kalendarzowych na polskim rynku finansowym. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono najważniejsze anomalie kalendarzowe i wybrane wyniki badań tych anomalii. W kolejnym rozdziale przedstawiono metodę i dane wykorzystane w opisywanych tu badaniach. Trzeci rozdział zawiera prezentację i analizę wyników.

The paper looks at seasonality effects displayed by share prices on the Warsaw Stock Exchange. The analysis covers four WSE indices and 30 selected companies. The author uses methods that make it possible to determine the “generalized autoregressive conditional heteroskedasticity” (GARCH) of financial instruments in terms of their rates of return. On the basis of his analysis, Grotowski concludes that, first of all, there is a visible “Thursday effect” as well as a “Friday effect” on the Polish stock market. On Thursdays and Fridays, the return on stock investments is generally higher than on other days of the week. Second, it is also possible to identify a “December effect” and a “January effect,” Grotowski says, though their importance varies from one market segment to another. Third, these calendar effects apply to a greater extent to the WSE’s indices rather than individual share prices. Fourth, from an economic point of view, the role of the calendar effects is limited and they are too insignificant to form the basis of a viable investment strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alexander C., [2005], Market models: A guide to financial data analysis, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 2. Bollerslev T., Wooldridge J., [1992], Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances, "Econometric Reviews".
 3. Brzeszczyński J., [2005], Czy klasyczne metody estymacji blednie szacują parametr (?, "Rynek Terminowy", nr 4.
 4. Campbell J., Lo A., MacKinlay A., [1997], The econometrics of financial markets, Princeton University Press, New Jersey.
 5. Corhay A., Rad A.T., [1994], Statistical properties of daily returns: Evidence from European stock markets, "Journal of Business Finance and Accounting".
 6. Cross E, [1973], The behavior of stock prices on Fridays and Mondays, "Financial Analysts Journal", nr 6.
 7. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Fiszeder P, [2004], Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, "Rynek Terminowy", nr 3.
 9. Flannary M.J., Protopapadakis A.A., [1988], From T-bills to common stocks: Investigating the generality of intra-week return seasonality, "Journal of Finance".
 10. French K., [1980], Stock returns and the weekend effect, "Journal of Financial Economics".
 11. Gay G., Kim T., [1987], An investigation into seasonality in the futures market, "Journal of Futures Markets".
 12. Gesser V, Poncet P, [1997], Volatility patterns: Theory and dome evidence from the dollar-mark option market, "Journal of Derivatives".
 13. Gibbons M., Hess P, [1981], Day of the week effects and asset returns, "Journal of Business".
 14. Greene W, [2000], Econometric Analysis, 4th Edition, Prentice Hali, Upper Saddle River. Keim D., Stambaugh F, [1984], A further investigation of weekend effects in stock returns, "Journal of Finance".
 15. Kiymaz H., Berument H., [2003], The day of the week effect on stock market volalility: International evidence, "Review of Financial Economics".
 16. Lakonishok J., Smidt S., [1988], Arę seasonal anomalies real? A ninety - year perspective, "Review of Financial Studies".
 17. Landmesser J., [2006], Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60.
 18. Osińska M., [2006], Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Szyszka A., [1999], Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12.
 20. White H., [1980], A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity, "Econometrica".
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu