BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbroińska Barbara
Title
Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej
The Non-Fiscal Functions of Income Tax in Economic Practice
Source
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 91-110, tabl., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Prawo podatkowe, System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Income tax, Tax regulations, Tax system, Corporate income tax
Note
summ.
Abstract
Zdaniem autorki przejrzystość i prostota konstrukcji systemu podatkowego sprzyjają jego racjonalności i spełnianiu przez niego zasad: pewności, taniości i sprawiedliwości. Im mniej przywilejów, tym jest on bardziej czytelny, zrozumiały i wydajny. Udostępnienie instrumentów ekonomicznych, których efektem jest uzyskiwanie ulg podatkowych narusza neutralność systemu podatkowego, stawiając podmioty z nich korzystające w uprzywilejowanej sytuacji wobec pozostałych. Autorka twierdzi, że nierówne traktowanie podatników oraz skutki budżetowe wymagają rozważenia korzyści mikro i makroekonomicznych wynikających z wykorzystania podatków do realizacji funkcji pozadochodowych, co sprowadza się do oceny zdolności instrumentów do osiągania zamierzonych celów polityki gospodarczej.

The study evaluates the relevance and validity of certain tax instruments used in economic practice. This involves instruments such as the possibility of selecting the form of corporate income taxation; more convenient dates and forms of advance tax payments; technology-related tax breaks; and tax-risk reduction instruments such as binding tax interpretations and advance pricing agreements (APA). The analysis was made on the basis of data from three tax offices in Poland. The author reached the following conclusions: 1) changes in eligibility criteria for using tax instruments are inconsistent with the rules of tax certainty and the fact that tax collection must be as inexpensive and efficient as possible; 2) more convenient advance tax payment deadlines do not prove to be useful because taxpayers tend to take little interest in them; 3) legal regulations accompanying tax privileges tend to reduce the effectiveness of these privileges in stimulating economic processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błażejewska-Gaczyńska A.., Nowak A., [2006], Możliwości rozwoju znaczenia uprzednich porozumień cenowych dla polskich podatników na podstawie doświadczeń europejskich, "Monitor podatkowy" nr 2 [online]. Dostępny w Internecie: www.money.com.
 2. Buchanan J.M., Musgrave R.A., [2005], Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 3. Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym, [2006], Deloitte, Biblioteka prawna "Rzeczpospolitej".
 4. Chlebowicz J., [2006], Wiążące interpretacje podatkowe - kontrowersyjna instytucja, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, "Doradztwo Podatkowe" nr 4.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, GUS [online]. Dostępny w Internecie: www.stat.gov.pl/dane spol-gosp/
 6. Gajl N., [1992], Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grabowska A., [2006a 7 sierpnia], Drobiazgi blokują porozumienia cenowe, "Rzeczpospolita" nr 183 (7477).
 8. Grabowska A., [2006b 7 sierpnia], Nowe zasady dokumentowania cen transferowych, "Rzeczpospolita" nr 183 (7477).
 9. Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego, Ministerstwo Finansów [online]. Dostępny w Internecie: www.rnofnet.gov.pl/podatki/statystyka/
 10. Krajewska A., [2004], Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje Nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Leśniak G.A., [3 kwietnia 2006], Były bezpłatne interpretacje, są drogie porozumienia, "Rzeczpospolita".
 12. Matyszewska E., [2006 2 listopada], Podatnicy coraz częściej zadają fiskusowi pytania, "Gazeta Prawna" nr 213(1831).
 13. Obciążenia fiskalne w Polsce. Na podstawie badań, [2003], (red.) T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Oręziak L., [2004], Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Owsiak S., [1997], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stiglitz J.E., [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szczęsny W, [2001], Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa.
 18. Szczodrowski G., [2002], Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, [2004], (red.) J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa.
 20. Wach K., [2005], Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, [2001], (red.) T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Zbroińska B., [2006], Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 23. Zbroińska B., A. Gierałka, [2007], Obciążenia podatkowe w Polsce i w Niemczech, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr l (684).
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu