BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowska Iwona
Title
Rynek produktów przemysłu drobiarskiego w Polsce
Market of Poultry Industry Product in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 131-144, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Mięso drobiowe, Popyt konsumpcyjny, Ceny żywności, Hodowla drobiu
Poultry meat, Consumption demand, Food prices, Poultry farming
Note
summ.
Abstract
Celem tego opracowania była analiza i ocena poszczególnych elementów rynku drobiarskiego, tj. popytu, podaży i cen produktów. Zakres czasowy analizy empirycznej objął lata 1999-2003.

The point of my thesis is analysis and opinion of particular components of poultry-breeder's trade (demand, supply and prices of poultry) in years 1999 - 2003. Poultry market, in relation to the other meat industries (for instance: pork market or beef market), shows wide dynamics of development. It happens because there are: effect of genetic and alimentary progress, short cycle of birds production. In the world there is a dynamic increase of poultry meat consumption. By the fast developing production, increases competition on part of foreign suppliers. First-rate purpose for firms of poultry-breeder's trade is at present assurance high standards as requirement of UE. In spite of polish meat industry has distinct comparative advantages over it's competitors form UE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. [2000], Rynek drobiu i jaj, PAPA, Warszawa.
  2. Dybowski G. [2001], Charakterystyka branży drobiarskiej w Polsce, Wieś Jutra, nr 7.
  3. Dybowski G. [2003], Opłacalność produkcji drobiarskiej, Wieś Jutra, nr 3.
  4. Dybowski G.. Kobuszyńska M. [2003], Problemy integracyjne polskiego drobiarstwa, Przemysł Spożywczy, nr 57.
  5. Dybowski G. i in. [2003], Rynek drobiu i jaj, Wydawnictwa IERiGŻ, nr 24.
  6. Kobuszyńska M. [2003], Konkurencyjność polskiego drobiarstwa na rynku rozszerzonej Unii Europejskiej, Przemysł spożywczy, nr 57.
  7. ObidzińskaE. [2001], Branża drobiarska, Boss Rolnictwo, nr 1.
  8. Roczniki statystyczne, GUS, Warszawa 2000-2004.
  9. Woś A. [1998], Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
  10. Wrzosek W. [1997], Funkcjonowanie rynku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu