BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Andrzej
Title
Spór o istotę przywództwa
Controversy on the essence of leadership
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 2, s. 13-18
Keyword
Lider w przedsiębiorstwie, Przywództwo, Kadra kierownicza
Leader in enterprise, Leadership, Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy sporu o istotę przywództwa pomiędzy Johnem Adairem a Abrahamem Zaleznikiem. Zdaniem autora artykułu spór ten - do pewnego stopnia - spowodowany został przez odmienną aparaturę pojęciową przyjętą przez jego strony. W kontekście tego sporu omówiono typologię punktów widzenia zaproponowaną przez J. G. Clawsona (uwzględniającą punkty widzenia: zwolennika, biurokraty, administratora i sprzeciwiającego się). Analizując proponowane przez Clawsona trzy poziomy przywództwa, autor zwraca uwagę na wymogi etyczne, które powinny być uwzględniane przy przechodzeniu od paradygmatu Wieku Industrializacji do paradygmatu Wieku Informacji. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the controversy concerning the essence of leadership between John Adair and Abraham Zaleznik. In the author's opinion the dispute is caused, to some extent, by conceptual confusion. In this context, the typology of the points of views (follower's, bureaucrats, administrator's and contrarian's) introduced by J. G. Clawson is discussed. In the analysis of Clawson's three levels of leadership, the author emphasizes ethical requirements which should be observed in the process of transition from the Industrial Age paradigm to the Information Age paradigm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adair J., How to Grow Leaders, London 2005, s. 21.
  2. Adair J., The Action-Centered Leader, London 1973.
  3. Armstrong M., A Handbook of Personnel Management Practice, London 1996, s. 354.
  4. Clawson J. G., Level Three Leadership, New York 2006, s. 6.
  5. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
  6. Zaleznik A., Menadżerowie i liderzy. Czym różnią się od siebie?, [w:] Przywództwo, Gliwice 2005, s. 75-76.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu