BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ekonomiczne własności gałęzi sieciowych na przykładzie telekomunikacji
The Economic Properties of Network Industries Based on the Example of Telecommunications
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 738, s. 53-68, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Telekomunikacja, Sieć teleinformatyczna, Usługi telekomunikacyjne, Sektory sieciowe
Telecommunication, Teleinformation network, Telecommunications services, Network industries
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono specyficzny charakter ekonomiki gałęzi sieciowych, szczególny nacisk kładąc na sektor telekomunikacyjny. Omówiono: efekty sieciowe, zakotwiczenie i koszty przyłączenia oraz korzyści skali i kwestię monopolu naturalnego.

Numerous sectors of the economy, such as telecommunications, the power industry, the gas industry, etc., in which services are provided using an infrastructure network connecting end-users, qualify as network industries. These industries exhibit an array of specific economic properties that are absent in other branches. These include, inter alia: network effects (involving increases in the total utility of a network as the number of users increases), subscriber inertia ("lock-in"), high switching costs, and the typically characteristic cost structure (economies of scale). The author discusses the aforementioned features of network industries in reference to the telecommunications sector. He also discusses the issue of whether it is justifiable to treat telecommunications as a natural monopoly.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Albon R., The Telecom Monopoly: Natural or Artificial?, „Policy Paper" No. 5, Australian Institute for Public Policy, 1986.
 3. Becker G.S., There's Nothing Natural about 'Natural' Monopolies, „Business Week", New York, October 6, 1997.
 4. Bernholz R. Evans, D.S., The Early History of Competition in the Telephone Industry [w:] Breaking Up Bell: Essays on Industrial Organization and Regulation, D.S. Evans (ed.), A CERA Research Study, North-Holland, New York 1982.
 5. Coase R., The Nature of the Firm, „Economica 4", November 1937, http://people.bu.edu/ vaguirre/ courses/bu332/nature_firm.pdf, grudzień 2005.
 6. DiLorenzo T.J., The Myth of Natural Monopoly, „The Review of Austrian Economics", 1986, vol.9, nr 2.
 7. Economides N., The Economics of Networks, „Industrial Journal of Industrial Organization" 1996, vol. 14, nr2.
 8. Gibson H.R., The Demand for Internet Usage, www2.hunterlink.net.au/~ddhrg/econ/ honours/demand3.html, grudzień 2005.
 9. Jasiński P., Zarys ekonomicznych problemów telekomunikacji [w:] Studia nad integracją europejską, t. III: Telekomunikacja, red. P. Jasiński, T. Skoczny, G.K. Yarrow, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 10. Kowalski R., Efekty sieciowe a błędy rynku [w:] Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 11. Łyszkiewicz W., Industrial organization. Organizacja rynku i konkurencja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 12. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, „Ekonomista", 2002, nr 3.
 13. Shapiro C., Varian H.R., Information Rules, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 14. Shy O., The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 15. Solek A., Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa - krytyka i obrona, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 594, Kraków 2003.
 16. Szablewski A., Elementy neoklasycznej krytyki teorii naturalnego monopolu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Organizacja i Zarządzanie, nr 658, Łódź 1993, z. 24.
 17. Taylor L., Customer Demand Analysis [w:] Handbook of Telecommunications Economics, M.E. Cave, S.K. Majumdar, I. Vogelsang (eds.), vol. 1: Structure, Regulation and Competition, Elsevier, North Holland 2002.
 18. Thierer A.D., Unnatural Monopoly: Critical Moments in the Development of the Bell System Monopoly, „Cato Journal", Fall 1994; Milestones in AT&T History, http://www. att.com/history/ milestones.html, grudzień 2005.
 19. Williamson O., The Economics of Organisation Theory: The Transaction Cost Approach, „American Journal of Sociology" 1981, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu