BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydłowski Jakub
Title
Kontrakty terminowe na obligacje Skarbu Państwa wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w Polsce
The Applications of Polish Treasury Bond Futures in Interest Risk Management in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 109-127, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Kontrakty terminowe, Obligacje skarbowe, Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty futures, Alokacja aktywów
Fixed-period contracts, Treasury bond, Risk management, Futures contracts, Asset allocation
Note
summ.
Abstract
Celem autora jest zaprezentowanie standardu kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto autor pragnie skupić się w niniejszej pracy na możliwościach wykorzystania przez banki komercyjne w Polsce kontraktów terminowych futures na obligacje skarbowe w zarządzaniu ryzykiem oraz alokacji aktywów. (fragment artykułu)

The future contracts appeared on the polish capital market as a new financial derivative just few years ago. Their introduction to polish institutional investors seems to be a part of process of integration with European economical standards. Although the future contracts, which underlying asset are Treasury Bonds, were offered on the Warsaw Stock Exchange on the 14th February 2005 for the first time, they immediately gained popularity among the biggest polish banks. The main reason for financial institutions wanting to participate in Treasury Bonds Futures transactions is that they facilitate interest rate risk management.This particular article introduces definitions, standards and the most important characteristics of the Treasury Bonds Futures on polish capital market. Moreover, it presents the rules of trading and conditions of participating in transaction of this derivatives as well as the possibility for banks to manage the interest rate risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Belton T. M., Burghardt G., Lane M., Papa J., The Treasury Bond Basis-An In-Depth Analysis for Hedgers, Speculators and Arbitrageurs, IRWIN Professional Publishing 1994.
 2. Biegański M., Jane A., Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 3. Gonczaruka M. Rozliczanie kontraktów terminowych na obligacje „Rynek Terminowy", 4/2004.
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 5. Komunikat Izby Rozrachunkowej Instrumentów Pochodnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 3/CF/2005 z dnia 16.03.2005 r.
 6. Komunikat Izby Rozrachunkowej Instrumentów Pochodnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 2/CF/2005 z dnia 24.02.2005 r.
 7. Mielnicki P., Wajszczuk B., Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe, Broszura informacyjna GPW w Warszawie, Warszawa 2004.
 8. Puławski M., Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych, Wydawnictwo Spis, Warszawa 1991.
 9. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, red. polskiej wersji językowej Szopa A., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 10. Serwis internetowy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych — http://www.gpw.pl. Uchwala nr 26/1044/2004 z 21.04.2004 r. Rady Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 11. Ziębiec J., Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe na Giełdzie w Warszawie, „Rynek Terminowy", 4/2004.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu