BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mozgawa Anna, Zimowski Marcin
Title
Agencje ratingowe na polskim rynku ubezpieczeniowym- możliwości i rozwiązania
Rating Agencies in the Polish Insurance Market - Possibilities and Solutions
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 158-168, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Rating, Nadzór ubezpieczeniowy
Insurance market, Rating, Insurance supervision
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie podmioty powinny w Polsce taką ocenę przeprowadzać, z punktu widzenia stawianych agencjom wymagań. Analiza ta oparta jest na kryteriach stosowanych przez międzynarodowe organizacje, określające zasady funkcjonowania agencji, niezbędne dla spełnienia istoty i celu całego procesu nadawania oceny ratingowej. W pierwszej części pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia ratingu, jak również samej agencji ratingowej. Ponadto w zwięzłej formie starano się przybliżyć determinanty popytu na ocenę ratingową, jej funkcje oraz jakość. W kolejnej części analizie poddane zostały kryteria stosowane w ocenie agencji ratingowych na arenie międzynarodowej. Kryteria te w ostatniej części artykułu stały się podstawą do oceny słuszności podejmowania działalności ratingowej przez różne podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce. (fragment artykułu)

The essay takes up the subject of requirements that should be met by rating institutions, especially from the point of view of Polish insurance market. The authors show attributes which should be characteristic of rating agencies in order to ensure wide acceptance and confidence for their products. They briefly summarize factors influencing the demand for rating as well as its functions and quality. The authors also consider the possibility of running rating activity by varied organizations existing on the insurance market in terms of demands mentioned above. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jaworski W., Podstawy metodologii ratingów ubezpieczeniowych, w: Rating jako narządzie oceny zakładu ubezpieczeń, red. T. Sangowski, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000.
  2. Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  3. Kowalewski E., Sangowski T., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  4. Milewski P., Ratingi w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem ratingu ubezpieczeniowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe", 9/10, Warszawa 1999.
  5. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń, t. 3: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2003. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
  6. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red. T. Sangowski, Wydawnictwo SAGA Printing, Poznań 2000.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu