BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpiel Łucja (Wydział Towaroznawstwa), Gola Joanna
Title
Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe
The Pro-Quality Policy in an Enterprise Producing Long-Life Salty Bakery Products
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 717, s. 67-80, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Zarządzanie jakością, Systemy jakości, Produkcja żywności, Przemysł spożywczy, Piekarnictwo
Commodity science, Food commodities, Quality management, Quality systems, Food production, Food industry, Bakery
Note
summ.
Abstract
W przemyśle spożywczym jakość jest nierozerwalnie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wszystkie działania w zakładzie muszą gwarantować wysoką jakość produktu, a jednocześnie jego bezpieczeństwo. System zarządzania jakością jest tak programowany, aby wszystkie czynniki wpływające na jakość produktu były kontrolowane i monitorowane, wszelkie błędy i niedociągnięcia natychmiast redukowane, a wszelkie powody niezadowolenia klienta analizowane w celu doskonalenia wyrobu.

In the paper the pro-quality policy of a manufacturing enterprise is presented. The authors describe the elements concerning the quality assurance, focusing on the quality policy, safety of food products, choice of raw materials, principles of making recipes and introducing changes in them, choice of a supplier, and the quality improvement process. Attention is also drawn to the benefits and costs connected with the implementation of the quality management system (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 229, 0
Bibliography
Show
  1. Gołębiowski M., Janas W., Prozorowicz M., Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  2. Podręcznik zarządzania jakością - zasady systemu zarządzania jakością - funkcjonowanie spółek, Materiały firmy, 2003, wersja V.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu