BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Patryk, Toporowski Mariusz, Tylski Radosław
Title
Bezpieczeństwo transakcji finansowych przeprowadzonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych
Security of Financial Transaction Realized by Electronic Communication
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 76-100, schematy
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Transakcje finansowe, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Transakcje wirtualne, Protokół SSL (Secure Socket Layer), Techniki szyfrowania danych
Financial transaction, Teleinformation systems security, Virtual transaction, Secure Sockets Layer (SSL), Data encryption technique
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył metod identyfikacji stron transakcji internetowych oraz zabezpieczenia wzajemnej komunikacji. Omówione zostały najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane metody biometrycznej identyfikacji użytkowników, a także metody szyfrowania przy wykorzystaniu kryptografii symetrycznej i asymetrycznej. Obok tego, omówiono cele i strukturę certyfikatów cyfrowych oraz budowę podpisu cyfrowego i pojęcie haszowania. W dalszej części przedstawione zostały najczęściej używane protokoły umożliwiające pełną ochronę przesyłanych informacji (PGP, SET) oraz zapewniające bezpieczeństwo komunikacji klienta z bankiem (SSL).

In the past century, the Internet emerged as a new powerful medium, which created a possibility of developing new services based on electronic communication. Nowadays, one is able to process a lot of day - to -day activities using the global network. During information exchange over the Internet we are exposed to its interception and corruption. The level of confidence that we are able to avoid such a threat is especially important when dealing with money. Banks, vhich offer their clients an electronic access to their accounts, are forced to utilize sophisticated security techniques to minimize the risk of electronic theft. In this article we focus on two main security aspects of e-banking: user identification and secure data transfer in computer aetworks. We do not discuss matters of internal security in bank's computer systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Łysakowski P.,Elektroniczne usługi finansowe,"Bank" 2000, nr 7.
 2. Infrastruktura klucza publicznego, http://www.nerworld.pl/artykuly/9930.html (15.12.2001).
 3. Krok w przyszłość, www.pcworld.pl/artykuly/9067_l.html (09.12.2001).
 4. Soszyński S., www.uni.pl/~slaweks/informatyka/identrus/biomet.html (09.12.2001).
 5. Technologie biometryczne w natarciu,www.mt.com.pl/num/7_98/odciski.htm (16.12.2001).
 6. Setlak M., Na piękne oczy, http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=4243 (09.12.2001).
 7. Słodkowicz T., PGP krok po kroku, http://pgp-howto.republika.pl/pgp.shtml (13.12.2001).
 8. Bezpieczeństwo przeglądarek www, http://nss.et.put.poznan.pl/study/projekty/sieci komputerowe/bezpieczeństwo w_internecie/html / przegladarki.html#ssl.
 9. Bezpieczeństwo transakcji finansowych http://nss.et.put.poznan.pl/study/projekty/ sieci_komputerowe/bezpieczenstwo_w_internecie/html/fmanse.html#set (13.12.2001).
 10. Gerszberg J., PGP: Pretty Good Privacy, czyli....całkiem niezła prywatność, www.infonet.com.pl/pgp/index.htrn (08.12.2001).
 11. Webmaser magazyn profesjonalistów www. SSL,http://webmaster.pckurier.pl/leksykon/s/ssl.html.
 12. http://nss.et.put.poznan.pl/sOidy/projekty/sieci_komputerowe/ bezpieczenstwo_w_internecie/ html/ kryptografia.html (01.12.2001).
 13. http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~szymon/pgp opis.html#wstep (09.12.2001).
 14. http://www.pg.gda.pl/OI/security/pgp/ (08.12.2001).
 15. http:// www.tradevertex.pl/html/bezpieczenstwo (15.12.2001).
 16. http://www.networld.pl/artykuly/9930.htm (06.12.2001).
 17. http://www.tradevertex.pl/html/bezpieczenstwo (15.12.2001).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu