BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koralewski Łukasz
Title
Efektywność wybranych filtrów selekcji akcji w konstruowaniu portfela inwestycyjnego
Efficiency of Selected Stock Screens in a Process of Portfolio Creation
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 54-81, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Akcje, Metody portfelowe
Capital investments, Shares, Portfolio methods
Note
summ.
Abstract
Do bardzo popularnych narzędzi wyboru i selekcji akcji, stosowanych przez inwestorów na rozwiniętych rynkach kapitałowych, należą filtry. Zamierzeniem autora było przedstawienie zarówno teoretycznie, jak i praktycznie metody filtrów selekcji akcji. W tym celu autor przeprowadził badania nad stosowaniem filtrów selekcji akcji na polskim rynku kapitałowym. Podją również próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość rekomendowania tej metody osobom odpowiedzialnym za dobór akcji sektora spożywczego do portfela inwestycyjnego.

The paper presents a technique of selecting shares by using stock screens. That method is rarely used by Polish investors but, according to the research conducted by the author, is very efficient and should be popularised and developed in Poland. In theoretic part of the paper the author describes the technique and outlines reasons, why application of screens into portfolio management strategy may increase its profitability. The correct location of screens into portfolio management process is presented as well. In second, empirical part of the article, the author verifies the hypothesis, that screens may be efficient in Poland. The list of screens which are commonly used on developed markets is widened by some other financial indicators. The results are presented in a very readable way and some practical suggestions considering application of the technique in Polish conditions are given. At the end the author outlines possible ways of further research on stock screens in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Achour D., Harvey C. R., Hopkins G., Lang С., Stock Selection in Emerging Markets: Portfolio Strategies for Malaysia, Mexico and South Africa, "Emerging Markets Quarterly" 1999, Winter.
 2. Bernstein P., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, K E Liber, Warszawa 1999.
 3. "Biuletyn Informacyjny, Narodowy Bank Polski", 1996, nr 12; 1998 nr 1-3 i 12; 1999, nr 12; 2000, nr 12; 2001, nr 6.
 4. Cottle S., Murray R. F., Block F. E., Graham and Dodd's Security Analysis, McGraw-Hill Book Company, 5th edition, New York 1988.
 5. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Frąckowiak W., Inwestycje kapitałowe instytucji, skrypt, t. 2, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 7. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wyd. AE w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Kraków 1996.
 8. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 9. Graham B., Dodd D. L., Cottle S., Security Analysis. Principles and Technique.
 10. McGraw-Hill Book Company, 4th edition, New York 1962. moneycentral.msn.com.
 11. Kormar Z., Sztuka spekulacji, Pret, Warszawa 1993.
 12. Ostrowska E., Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2000.
 13. Reilly F. K., Brown C. K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 14. Ritchie J., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
 15. Rouwenhorst G., Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets, "Journal of Finance" 54.
 16. Tarczyński W., Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Ekonomista", 1997, nr 4.
 17. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Metodologia i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999.
 18. Woś M., Zamowski J., Możliwości praktycznego wykorzystania anomalii kapitalizacji przez inwestora instytucjonalnego, "Nasz Rynek Kapitałowy", 2002, nr VII.
 19. Wyniki finansowe spółek giełdowych, Zeszyt 3(33)/2001 - wrzesień 2001, Notoria Serwis, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu