BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Linkowska Izabela
Title
Rynek funduszy venture capital w Polsce
Vanture Capital Market in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 82-108, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Inwestycje kapitałowe obce, Fundusze inwestycyjne, Niebankowe instytucje finansowe, Venture capital
Capital investments, Foreign equity investments, Investment funds, Non-banking financial companies, Venture capital
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła strukturę i wielkość rynku funduszy venture capital działających obecnie na terenie Polski, w szczególności źródła podaży kapitału i charakterystykę inwestycji.

The article describes Polish venture capital market. While analysing venture capital companies, the author identifies three main sections of the market and characterises them in terms of available capital assets and financed investments. The description is finished with an outlook of threats and growth opportunities in every market section. The further part of the paper presents venture capital funds in Poland. It shows their investment preferences and engagement in financing investment projects of Polish companies. At the end the author analyses growth potential of Polish venture capital market by outlining some global trends on capital markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babińska M., Są pieniądze na robienie biznesu, "Życie", 15.05.2002.
 2. Balcerzak L., Polskie private equity mają swoje stowarzyszenia, "Prawo i Gospodarka", 15.05.2002.
 3. Bałdyga E., Fundusze private equity chcą współpracy z OFE, "Parkiet", 15.05.2002.
 4. Cąkała A., Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów gospodarczych, "Prawo i Gospodarka", 20.06.2002.
 5. Dudko K., Szansa w funduszach emerytalnych, "Rzeczpospolita", 31.08.2002.
 6. Forer G., Dunbar R., Emst & Young 's Global Corporate Venture Capital Report for 2002.
 7. Kocińska A., Venture Capital Looking to New Law to Increase Funds, "Warsaw Business Journal", 22.05.2002.
 8. Mantz R., Wyjście z inwestycji,, materiały z konferencji Venture capital, 19.01.2001.
 9. Mniej venture capital, "Rzeczpospolita", 18.09.2002.
 10. Ryzyko i nadzieja, "Gazeta Bankowa" 19-25.06.2001.
 11. Regionalne Fundusze Inwestycyjne. Przewodnik, Warszawa 1997.
 12. Tamowicz P., Analiza rynku venture capital w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), Gdańsk 2001.
 13. Woźniak A., Jest kapitał, brak pomysłów, "Rzeczpospolita", 19-20.10.2002.
 14. www.evca.com.
 15. www.ey.com.
 16. www.ppea.org.pl.
 17. Zwierzchowski Z., Jest kapitał, nie ma innowacji, "Rzeczpospolita", 07.10.2002.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu