BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Adam
Title
Analiza grup strategicznych wśród wybranych giełd europejskich
Strategic Groups among Selected European Stock Exchanges
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 109-122, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Grupy strategiczne, Giełdy światowe
Stock market, Strategies groups, World stock markets
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach doszło do szeregu istotnych zmian na europejskim rynku kapitałowym. W efekcie przekształceniom uległa struktura rynku, powstało kilka nowych giełd, a niektóre z już istniejących połączyły się w ramach aliansów strategicznych. Doprowadziło to do przesunięcia w pozycjach konkurencyjnych giełd względem siebie oraz do zmian w realizowanych przez nie strategii. Celem opracowania było zastosowanie małych gryp strategicznych do analizy tych procesów. Na początku zdefiniowano przedmiot analizy oraz wyjaśniono pojęcie grup strategicznych, a następnie zidentyfikowano najważniejsze grupy wśród giełd europejskich. Dokonano wielostronnego opisu z punktu widzenia ich stabilności, wpływu na konkurencję między giełdami, a także istniejących barier mobilności między grupami oraz najważniejszych tendencji występujących na rynku kapitałowym.

The aim of the paper is to apply the concept of strategic group to the analysis of European capital market. The analytical part of the article is preceded by the theoretical introduction explaining the definition of strategic group, the way it is created and the influence of strategic groups on sector's structure. The author presents methodological aspects of using the strategic groups map for the analysis of capital markets. The analytical part of the paper describes main strategic group among selected European stock exchanges, characterising them in terms of their stability, influence on the competition between stock exchanges, existing mobility barriers between groups and trends on European capital market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gołębiowski Т., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kont rola, Difin, Warszawa 2001.
  2. Porter M. E., Caves R. E., From Entry Barriers to Mobility Barriers, "Quarterly Journal of Economics" 1977.
  3. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu