BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz
Title
Wykorzystanie metody rekurencyjnego podziału do oceny zagrożenia bakructwem polskich przedsiębiorstw
Recursive Partitioning in Predicting Corporate Bankruptcy in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 518-528, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Badania naukowe
Enterprise finance, Enterprise bankruptcy, Enterprises financial evaluations models, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono badania, których celem było analiza możliwości wykorzystania metody rekurencyjnego podziału do oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw. Przedmiotowe badanie przeprowadzono z wykorzystaniem sprawozdań finansowych 2092 polskich przedsiębiorstw.

The paper presents the results of the research which explored the applicability of recursive partitioning to predicting corporate bankruptcy in Poland. Three models were thus constructed. Ml model allows predicting bankruptcy within up to 12 months, M2 model - 12-24 months in advance, and M3 model - 24-36 months in advance. The analyzed company, depending on its present financial performance, can be classified as a high-, medium- or low bankruptcy risk entity. The research shows that only ca. 7% of companies classified as high bankruptcy risk entities will not actually go bankrupt within the period of prediction. The models presented in the paper were constructed on the basis of financial reports of 1147 companies, and then verified on the sample of 945 solvent companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altman E.I. , Frydman H.N., Kao D.L., Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification: The Case of Financial Distress, "Journal of Finance" 1985, vol. XL, nr 1.
  2. Ball R., Foster G., Corporate Financial Reporting: A Methodological Review of Empirical Research, "Journal of Accounting Research", Supplement 1982.
  3. Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J., Classification and Regression Trees, Wadsworth Interbatiobal Grup, Belmont, 1984.
  4. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. McKee T.E., Predicting Bankruptcy via Induction, "Journal of Information Technology" 1995, nr 10.
  6. Moduł drzewa klasyfikacyjnego, dokumentacja programu Statistica 6.0.
  7. Stąpień P., Strąk T., Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w UE, red. D. Zarzecki, t. 1, Szczecin 2004.
  8. Sung T.K., Chang N., Lee G., Dynamics of Modeling in Data Mining: Interpretive Apprach to Bankruptcy Prediction, "Journal of Management Information Systems" 1999, vol. 16, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu