BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Aneta, Surmacz Anna Owidia
Title
Fuzje i przejęcia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Mergers and acquisitions in Central and Eastern Europe
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 1, s. 43-49, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Enterprise environment, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono główne przyczyny fuzji i przejęć, jakie nastąpiły w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2003-2006. U ich podstaw legła potrzeba rozwoju, zapewnienia efektywności działania i podwyższenia wartości przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents merger and acquisition processes in Central and Eastern Europe in 2003-2006. The need of development, building long-term efficiency, and increasing value of companies from these countries were the main reasons for such actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka, Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
  2. Ł. W. Gębski, M. Remisiewicz, Duże jest piękne, Businessman 2000, nr 4.
  3. B. Garrette, P. Dussauge, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
  4. l. Morawski, To był rok rekordowych fuzji i przejęć, Rzeczpospolita 2006, nr 301.
  5. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, J. Kortan (red.), C. H. Beck, Warszawa 1997.
  6. M. Wrzesiński, Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, K. E. LIBER, Warszawa 2000.
  7. www.pwc.com.pl
  8. www.mbo.pl
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu