BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Katarzyna
Title
Trendy w zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej na świecie : koordynowana opieka zdrowotna
Source
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 8-12, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Usługi medyczne, Finansowanie służby zdrowia
Health care, Medical services, Health care financing
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono system koordynowanej opieki zdrowotnej oraz wskazano klucz interpretacyjny pozwalający odróżnić opiekę koordynowaną od innych form organizacji opieki zdrowotnej. Kluczem tym jest określona struktura instytucji, która poprzez kształtowanie systemu bodźców motywuje do nadzoru nad kosztami i jakością usług medycznych. Bodźce te sytuują się w trzech grupach: bodźców finansowych (finansowanie kawitacyjne), pozwalających na rozłożenie ryzyka finansowego pomiędzy nabywcę i dostawców usług medycznych; bodźców ukierunkowanych na pacjentów, ograniczających ich autonomię w zakresie swobody wyboru miejsca leczenia; bodźców ukierunkowanych na dostawców usług medycznych, wyrażających się w zarządzaniu decyzjami klinicznymi. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ALIOTTA S. (2001), Case Management of 'At-Risk' Older People, COCHRANE D. (red.) (2001), Managed Care and Modernization. A Practitioner's Guide, Open Universi- ty Press, Buckingham.
 2. ARVIDSSON G. (1995), Regulation of Planned Mar- kets in Health Care, [w:] SALTMAN R.B., von OTTER C. (red.) (1995), Implementing Planned Markets in Health Care, Open University Press, Buckingham.
 3. COCHRANE D. (200la), Managed Care at the Cross- roads, [w:| COCHRANE D. (red.) (2001), Managed Care and Modernization. A practitioner's Guide, Open Univer- sity Press, Buckingham.
 4. COCHRANE D. (2001b), Utilization Management in Primary and Community Care, [w:] COCHRANE D. (red.) (2001), Managed Care and Modernization. A Practitioner's Guide, Open University Press, Buckingham.
 5. COCHRANE D. (2001c), Benchmarking in Healthcare Performance Management, [w:] COCHRANE D. (red.) (2001), Managed Care and Modernization. A practitioner's Guide, Open University Press, Buckingham.
 6. GETZEN T.E. (2004), Health Economics: Fundamentals and Flow of Founds, Wiley & Sons, USA, 2/e.
 7. HAM C. (red.) (1997), Health Care Reform. Learning from International Experience, Open University Press, Buckhingam-Philadelphia.
 8. JUSZCZYK G., BAŃSKI R., MIKOS M. (2004), Fund-holding i opieka koordynowana w Europie - wnioski z doświadczeń brytyjskich i węgierskich, "Zdrowie i Zarządzanie", tom VI (5), s. 70-77.
 9. KORNAI J., EGGLESTON K. (2001), Welfare, Choice and Solidarity in Transition. Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. KOWALSKA K. (2005), Dysponowanie budżetem. Doświadczenia brytyjskie i zachodniopomorskie, "Lekarz Rodzinny", nr 6(94), s. 694-700.
 11. KOWALSKA K. (2007), Managed Care and a Process of łntegration in Health Care Sector. A Case Study from Poland, "Health Policy", vol. 84 (2-3), s. 308-320.
 12. KUTZIN J. (2000), A Descriptive Framework for Country-level Analysis of Health Care Financing Arrangements, "Health Policy", vol. 56, s. 171-204.
 13. LARSEN R. (2001), Managed Care: an American Practitioner's Perspective, [w:] COCHRANE D. (red.) (2001), Managed care and modernization. A practitioner's guide, Open University Press, Buckingham.
 14. MAYS N., WYKE S., MALBON G., GOODWIN N. (red.) (2001), The Purchasing of Health Care by Primary Care Organizations. An Evaluation and Guide to Future Policy, Open University Press, Buckingham.
 15. PHELPS C.E. (2003), Health Economics, Addison Wesley, New York.
 16. Projekt ustawy o Samorządowej Opiece Zdrowotnej (1998), druk sejmowy nr 414, zwany także projektem soz.
 17. ROBINSON R., STEINER A. (1998), Managed Health Care. US Evidence and Lessons for the National Health Service, Open University Press, Buckingham - Philadelphia.
 18. TYMOWSKA K., KOWALSKA K. (2002), Stawki kapitacyjne a zachowania dostawców usług medycznych, "Lekarz Rodzinny", nr 11, s. 100-107.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135).
 20. World Health Organization (2000), The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance, World Health Organization, Geneva.
 21. Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia (C. Włodarczyk - przewodniczący; członkowie zespołu: S. Golinowska, R. Hoffman, J. Hofówka, E. Kuzdro--Lubińska, K. Kuszewski, G. Luboiński, J. Sobiech, J. Sza-flik, K. Tymowska, M. Wysocki, J. Zaleski) (2004), Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu, Dokumenty Ministerstwa Zdrowia, URL: http://www.mz.gov.pl z dn. 24 marca 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu