BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena
Title
Struktura organizacji gospodarstw opartych na dzierżawie
Characteristic of Structure Organization of the Farms Based on Lease
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 499-502, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Produkcja rolna, Dzierżawa
Agriculture, Arable farm, Agricultural enterprises, Agricultural production, Lease
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono problematykę kierunków rozwoju gospodarstw opartych na dzierżawie rolniczej. Przeprowadzono badania ankietowe wśród dzierżawców, a uzyskane informacje dotyczą struktury organizacji gospodarstw w powiecie legnickim. (oryg. streszcz.)

The article presents of development direction of farms based on agricultural leasing. Question - naive research has been carried for explanation of the problem. The information gotten in way of the research concerned structure of farm organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kopeć B. 1985: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. AR Wroclaw, skrypt nr 269.
  2. Rocznik statystyczny województw 2006. 2006: GUS, Warszawa.
  3. Rocznik statystyczny 2006. 2006a: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu