BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław
Title
Typ rolniczy gospodarstwa a poziom i struktura kosztów bezpośrednich
A Farm's Agricultural Type Versus a Level and a Structure of Direct Costs
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 514-518, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Określono zależności między typem rolniczym gospodarstwa a poziomem i strukturą kosztów bezpośrednich w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper presents analysis of connections between an agricultural type and AL area of farms versus a I and a structure of direct costs. An agricultural type and AL area of a farm fundamentally differentiate a level a structure of direct costs. The costs, in the grain-fed animals farms, were several times higher in comparison the various cultivations and animals farms. However, production intensity was not decreasing while increase AL area in the farms. Costs of concentrates dominated in a total costs structure of the farms. The farms of larges area used to a larger extent purchased means of production, in comparison to the smaller farms. In of the farms, costs of cultivations' and animals' insurance were not incurred. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J. 2006: Podstawy rachunkowości. SGGW, Warszawa, s. 1-246.
  2. Kierul Z., Majewski E., Siekierski C, Ziętara W. 1988: Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. SGGW-AR, Warszawa, s. 1-288.
  3. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, s. 1-660.
  4. Sołtys D. 2003: Podstawy modelowe rachunku kosztów. [W:] Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. nek kosztów. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 20-44.
  5. Wasilewski M. 1998: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w rodzinnych gospodarstwach rolniczych.[W:] Kiziukiewicz T. (red.). Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 232-239.
  6. Wasilewski M. 2004: Poziom nakładów materialnych a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 52, s. 91-99.
  7. Wasilewski M., Chmielewska M. 2006: Praktyczne aspekty rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich. [W:] Kardasz A., Kotapski R. (red.), Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1125, str. 123-137.
  8. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, s. 1-213.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu