BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław, Chmielewska Marzena
Title
Możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach rolniczych
Possibilities of Utilization the Activity Based Costing in Agricultural Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 519-524, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Rachunkowość rolna, Rachunek kosztów
Agriculture, Agricultural enterprises, Agricultural accountancy, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono założenia i koncepcję wprowadzenia rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) w przedsiębiorstwach rolniczych. Wykorzystanie tego rachunku umożliwia wiarygodne odzwierciedlenie przyporządkowania kosztów pośrednich do wytwarzanych produktów i uwzględnienie skali działalności, przez przyjmowanie większej liczby podstaw ich podziału. (oryg. streszcz.)

In the paper is presented rules of costing with defining the possibilities in utilization a calculation of costs in agricultural farms. Vie usage of this account permits more sensitively to assign all costs to each cost objects, mainly concentrating on indirect costs. The high accuracy reproduce in fact incurred costs and results from the possibilities of usage with the greater number of carried indirect costs and account for resources on each activity. Furthermore it follows the attribution of costs to objects across the activities In the agriculture the utilization of ABC is being used with difficulties in view of the biological character of the production and the occurrence of products with have not of goods character. Taking under consideration the specificity of the agricultural production, it is indicated that the activity based accounting could be used to the calculation of costs in agricultural enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bojanowska A. 2005: Rachunek kosztów działań oparty na czasie. Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1085, Wrocław, s. 67-78.
 2. Cooper R. 1988a: The Rise of Activity-Based-Costing - Part One: What Is an Activity-Based Cost System Journal of Cost Management, Summer, p. 45-54.
 3. Cooper R. 1988b: The Rise of Activity-Based-Costing - Part Two: When do I need an Activity-Based Cost system? Journal of Cost Management, Fall, p. 41-48.
 4. Drury C. 1992: Management and Cost Accounting. Chapman and Hall, London, p. 1-375.
 5. Harvath P., Mayer R. 1989: Prozesskostenrechnung - Der neue Weg zu mehr Kostentransparenz und wirkung svolleren Unternehmensstrategien. Controlling, nr 4, s. 214-219.
 6. Kiziukiewicz T. 1997: Problemy kalkulacji w rolnictwie. [W:] Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do polskiego prawa bilansowego. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin, s. 15-24.
 7. Kludacz M. 2005: Rachunek kosztów jako instrument zarządzania szpitalem. Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1085, Wrocław, s. 227-225.
 8. Leszczyński Z. 2006: Studium przypadku. Projektowanie rachunku kosztów działań. Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 9 (84), Wydawnictwo INFOR, Warszawa, s. 8-13.
 9. Wasilewski M. 1998: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w rodzinnych gospodarstwach rolniczych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.) Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin, s. 232-239.
 10. Wroński P. 2005: Wybrane problemy implementacji nowych systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach. Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1085, Wrocław, s. 382-391.
 11. Zieliński T. 2001: Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań. Koncepcje i strategie logistyczne, nr 13/2001, Warszawa, s. 14-19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu