BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybowska Agnieszka, Chełstowska Kamila
Title
Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej
Consumers Attitudes in Relation to Regional Food
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 4, s. 166-168, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Konsumpcja żywności, Produkty regionalne, Preferencje konsumenta
Food consumption, Regional product, Consumer preferences
Note
summ.
Abstract
W 100-osobowej grupie mieszkańców Trójmiasta przeprowadzono badania dotyczące postaw konsumentów w stosunku do żywności etnicznej oraz czynników wpływających na jej wybór. Wyniki badań wskazują, iż konsumenci postrzegają siebie jako osoby otwarte na nowe trendy. Większość badanych była zainteresowana potrawami etnicznymi i chciałaby jadać w restauracjach serwujących takie dania. Czynniki decydujące o wyborze żywności to przede wszystkim cechy sensoryczne, przyzwyczajenie, estetyka podania oraz moda. (oryg. streszcz.)

There has been carried out survey among ¡00 citizens of Tricity concerning consumers attitudes in relation to ethnic food and factors affecting its choice. Results of survey indicates that consumers perceive themselves as persons receptive for a new trends. Majority of examined have been concerned about ethnic dishes and wished to eat at restaurants serving such food. Factors that have been decisive in choosing food are primarily sensory attributes, habits, aesthetics of serving and fashion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Babicz-Zielińska E. 1999: Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia.
  2. Hague P., Hague N., Morgan C. 2005: Badania rynkowe w praktyce. Wyd. Helion, Gliwice.
  3. Nawojek L. 1993: Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Prace IŻŻ, Warszawa.
  4. ww.obop.pl]
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu