BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Bolesław
Title
Program wsparcia gospodarstw niskotowarowych w ramach PROW na lata 2004-2006
Support Programme of Low-Production Farms of PROW in Year 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 553-557, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich
Agriculture, Arable farm, Modernisation of the rural area
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano realizację działania drugiego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich mającego na celu wsparcie gospodarstw niskotowarowych. Celem tego działanie była pomoc dla tej kategorii gospodarstw, aby w ciągu kilka lat stały się jednostkami towarowymi. Pomoc okazała się niewystarczająca i objęła 172,7 tys. gospodarstw rolnych na sumę 512,6 min zł, co oznaczało 21,8% potrzeb. (oryg. streszcz.)

The article analyse the realisation of the 2nd Rural Development Plan that supposed to support low-production farms. The aim of the action was to help the farms to become full-production units. The help turned out to be insufficient and concerned 172.7 thousands farms with the total amount of 512.6 millions PLN, what was only 21.8 % of the needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cele produkcji w gospodarstwach rolnych 2004: Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 38-42.
  2. Ignar M. 2004: Sposób wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. IERiGŻ, Warszawa, 5-15.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. Nr 286, poz. 2870.
  4. Wawrzyniak B.M. 2000: Doradztwo w agrobiznesie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek, 85-94.
  5. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. 2005: Program działania. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, 3-9.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu