BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Małgorzata, Michalcewicz Małgorzata
Title
Analiza programu wspierania rozwoju grup producentów rolnych w ramach PROW w latach 2004-2006
Program of Support for Development of Agricultural Manufacturers Groups in the Frame of PROW Between 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 563-566, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Organizacje producenckie, Fundusze pomocowe
Agriculture, Agricultural production, Producer organisations, Subsidiary funds
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano pomoc finansową udzieloną grupom producentów rolnych w ramach PROW w latach 2004-2006. W tym okresie zanotowano wzrost liczby grup producentów rolnych, lecz tylko jedna trzecia spośród nich była w stanie przygotować prawidłowo wniosek o wsparcie ze środków UE. (oryg. streszcz.)

A goal of the paper was analysis of lending financial support for agricultural manufacturers groups but the only one third among them was able to prepare justified application for support from the EUfunds. There are exist barriers of psychological and organizational nature, which cause, that the only small percent of farmers agrees to share a part of production in the frame of the producer group. Still farmers wait for such modification of legal regulations which would be satisfactory for agricultural environment conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Miloslawska-Kozak M. 2005: Grupy producentów rolnych. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 1.
  2. Polskie rolnictwo w UE. 2003: Biuletyn Informacyjny. Wydanie specjalne, MRiRW, nr 1-2.
  3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2003: Projekt - podstawowe informacje. MRiRW, Warszawa. System Informacji Zarządczej, 2006: ARiMR, Warszawa.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
  6. Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu