BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Arkadiusz
Title
Ewolucja zużycia środków ochrony roślin w Polsce
Evolution in Plant Protection Products Use in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 567-570, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Środki ochrony roślin, Ochrona fauny
Environmental protection, Plant protection measures, Protection of fauna
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę zmian dostaw środków ochrony roślin oraz czynników, które wpłynęły na wielkość ich zużycia na przestrzeni kilkunastu lat. Ukazano zmiany struktury asortymentowej stosowanych preparatów oraz stopień ochrony najważniejszych upraw. (oryg. streszcz.)

The article describes changes in the supply of plant protection products and factors which influenced their use over about 20 years. The structure of varieties of pesticides used and the level of main crop protection were also shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Oerke E. C, Denne H. W., Schonbeck F., Weber A. 1994: Crop production and crop protection. Elseviev, Amsterdam.
  2. Pruszyński S., Moszczyński, W. 1992: Produkcja i dystrybucja środków ochrony w Polsce. IOR, Poznań.
  3. Sapek B., Wolny S. 2003: Środki ochrony roślin - obrót i stosowanie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin. IMUZ, Falenty.
  4. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. 1992-2006: IERiGŻ, Warszawa, nr 1-31.
  5. [www.stat.gov.pl]
  6. [www.minrol.gov.pl]
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu