BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecka Krystyna
Title
Opłacalność pielęgnacji atrybutem konkurencyjności w produkcji ziemniaka jadalnego
The Profitability of Weed Control as Attribute of Competition in Table Potato Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 571-573, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Ziemniaki, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture, Agricultural production, Potatoes, Agricultural competitiveness
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem chemicznej ochrony przed chwastami na plonowanie ziemniaka i efektywność ekonomiczną zabiegów. Na obiektach pielęgnowanych chemicznie, w porównaniu z pielęgnacją mechaniczną, uzyskano wzrost plonu bulw o 36,0-69,5 dt/ha.. (oryg. streszcz.)

The paper presents partial results the effect of chemical protection against weeds on the yielding of potato and economic effectiveness the treatments. On the chemical cultivated objects, as compared with mechanical weeding, the obtained increase of the yield of tubers 36.0-69.5 dt/ha. The index of the cost defrayal amounted to 2.51-3.24 and on the objects with simplified soil tillage was higher in comparison with traditional tillage. However, orientation indexes of profitability indicate that chemical protection the potato was profitable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chotkowski J. 2000: Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 48-59.
  2. Chotkowski J., Rembeza J. 1990: Ekonomika towarowej produkcji ziemniaków. Wyd. Inst. Ziemniaka, Bonin, 1-17.
  3. Golinowska M. 2001: Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 41 (1), 215-222.
  4. Gruczek T. 2001: System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Fragmenta Agronomic, 2 (70), 37-51.
  5. Krasiński T., Juszczak M. 1999: Czy opłaca się chronić uprawy buraka cukrowego? Progress in Plant Protec-tion/Postępy w Ochronie Roślin, 39 (2), 582-586.
  6. Krawczyk R. 2005: Kierunki zmian zachwaszczenia - szanse i zagrożenia. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 45 (1), 233-241.
  7. Mierzejewska W. 1998: Mierniki intensywności chemicznej ochrony roślin. Ochrona Roślin, nr 9, 8-13.
  8. Nowacki W. 2006: Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych. Roczniki Naukowe SERIA t. 8, z. 1, 133-136.
  9. Pytlarz-Kozicka M., Golinowska M. 2002: Efektywność zabiegów ochrony roślin a plonowanie ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 42 (1), 180-187.
  10. Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2001: Opłacalność zwalczania chwastów w ziemniakach w zależności od doboru herbicydów. Biuletyn IHAR, nr 217, 233-241.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu