BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślęzak Maciej
Title
Polskie kodeksy ładu korporacyjnego na tle rozwiązań ponadnarodowych
Comparison of Polish and International Corporate Governance Codes
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 172-181, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Ład korporacyjny, Analiza porównawcza, Kodeks dobrych praktyk
Corporate governance, Comparative analysis, Code of Good Practice
Note
summ.
Abstract
Pierwszy kodeks ładu korporacyjnego (corporate governance, nadzór korporacyjny) powstał w 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Był to tzw. Kodeks Cadbury'ego. Od tego czasu większość krajów OECD opracowała własne kodeksy, nazywane także kodeksami dobrych praktyk. Poza tym powstało kilka rozwiązań o zasięgu ponadnarodowym. Również w Polsce, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obowiązuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Komitet dobrych praktyk. Przygotowany też został przez Polskie Forum Corporate Governance zbiór reguł w postaci Kodeksu nadzoru korporacyjnego. Celem autora była próba porównania głównych rozwiązań proponowanych przez polskie kodeksy dobrych praktyk z regulacjami o zasięgu ponadnarodowym.

The article describes main regulations applied to Polish and international corporate governance codes. The Author compares individual rules in terms of the rights of shareholders and stakeholders and the entitlements of supervisory institutions. The presented comparison shows that Polish and foreign codes are very similar and the only differences may be noticed in detailed regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002, przygotowane przez Komitet Dobrych Praktyk. Euroshareholders Corporate Governance Guidelines 2000; EASD "Corporate Governance Principles And Recommendations, maj 2000.
  2. International Corporate Governance Network "Statement on Global Corporate Governance Principles, czerwiec 1999.
  3. Komentarz do Kodeksu nadzoru korporacyjnego przygotowanego w ramach prac Polskiego Forum Corporate Governance.
  4. Machaczka J., Misiołek K., Modele naczelnego kierownictwa w spolkách kapitałowych, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Weil, Gotshal & Manges, "Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States", styczeń 2002.
  6. www.ecgi.org.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu