BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Łukasz
Title
Studium porównawcze teorii polityki dywidend i ich empiryczne zastosowania w warunkach polskich
Dividend Policy Theories and Their Empirical Verification in Polish Conditions
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 182-203, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Dywidenda, Analiza porównawcza, Polityka dywidend
Investment decisions making, Dividend, Comparative analysis, Dividend policy
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęta została próba przeanalizowania polityki dywidend. Osiągnięcie tego celu pozwoliło zbadać zależności, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi modelami, a także jakie jest ich zastosowanie dla decyzji inwestycyjnych. Ustalenia analizy pozwoliły także na zbadanie, która z teorii może być wykorzystana w warunkach polskich.

The paper analyses different approaches to the dividend policy. In the theoretical part of the article main dividend policy theories and models are presented. Author emphasises the implication of each model on investors' decisions. In the further part of the paper author analyses the influence of dividends on the value of Polish companies listed on Warsaw Stock Exchange and empirically verifies three main theories of dividend policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brennan M., Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy, "National Tax Journal", 1970.
 2. Diacogiannis G., Financial Management. Management Modelling Approach Using Spreadsheets, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Londyn 1994.
 3. Fama E., The Empirical Relationship between the Dividend and Investment Decisions of Firms, "American Economic Review" 1974.
 4. Frąckowiak W., Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 5. Gordon M., Dividends, Earnings and Stock Prices, "Review of Economics and Statistics", 1959.
 6. Gordon M., The Investment, Financing and Valuation of the Corporation, Homewood 1962.
 7. Lintner J., Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review" 1956.
 8. McLaney E. J., Business Finance. Theory and Practise, Pitman Publishing, 1997.
 9. Miller M., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "Journal of Business" 1961.
 10. Puxty A.G., Dodds J. C., Financial Management, Method and Meaning, Chapman & Hall, Londyn 1991.
 11. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 12. Walter E. J., Dividend Policies and Common Stock Prices, "Journal of Finance" 1956.
 13. Wojciechowski Ł., Wpływ czynników fundamentalnych na cenę akcji w obrocie giełdowym, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu