BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Marek
Title
Aktywność inwestycyjna polskich i niemieckich gospodarstw zbożowych
Investment Activity of Polish and German Cereal Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 585-590, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Inwestycje w rolnictwie, Produkcja zboża
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Investments in agriculture, Corn productions
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę porównawczą aktywności inwestycyjnej tożsamych grup gospodarstw zbożowych w Polsce i w Niemczech. Analizie poddano m.in. dochód z działalności rolniczej, kapitał własny, reprodukcję, poziom zadłużenia. Okoliczność, która umożliwiła ocenić te dwa zbiory gospodarstw związana była z danymi empirycznymi zgromadzonymi w ramach FADN. (oryg. streszcz.)

The paper presents comparative analysis of investment activity analogous groups polish and German cereal farms. In this article were analyzed mostly family farm income, owners capital, reproduction, backlogs level. Empirical data for this analysis came from Farm Accountancy Data Network. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Józwiak W. 2005: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14.
  2. Józwiak W. 2006: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13.
  3. Rynek zbóż. 2006. IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 30, 31.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu