BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skarbek Małgorzata Maria
Title
Fundusze pod kontrolą
Source
Gazeta Bankowa, 2008, nr 18, s. 22-24
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Sprawozdawczość, Nadzór
Investment funds, Reporting, Supervision
Abstract
Ministerstwo Finansów podjęło prace legislacyjne, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkiem sprawozdawczym względem NBP funduszy inwestycyjnych. Prezes NBP w imieniu Rady Polityki Pieniężnej, na podstawie postanowień art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r., zobowiązany jest do: 1) przedstawiania Sejmowi i Radzie Ministrów: kwartalnych informacji o bilansie płatniczym, rocznych zestawień międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; 2) przedstawiania Radzie Ministrów i ministrowi finansów projektów założeń polityki pieniężnej, opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej, prognozy bilansu płatniczego oraz ustaleń Rady Polityki Pieniężnej; 3) opracowywania okresowych informacji o wpłatach (wypłatach) z zysku. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu