BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bargieła Izabela, Witkowski Stanisław A.
Title
Organizacje międzynarodowe na tle przemian tożsamościowo-kulturowych
International Organizations on the Background of Identification and Cultural Transformations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 319-327, bibliografia 21 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Keyword
Organizacje międzynarodowe, Kultura organizacji, Organizacje wielokulturowe, Różnice kulturowe, Tożsamość narodowa
International organisations, Corporate culture, Intercultural organisation, Cultural differences, National identity
Note
summ.
Abstract
Idea tworzenia organizacji wielonarodowych i wielokulturowych przynosi dla menedżerów zarządzających wiele trudności organizacyjnych i problemów psychologiczno-społecznych. Napotykają się oni z problematyką integracji kulturowej pracowników odmiennej narodowości oraz przemianami tożsamościowymi będących efektem interferencji różnych kultur.

This article refers to the issues of identification and cultural transformations and the challenges that appear for the managers who administer intercultural groups. The main problem mentioned concentrates on conflicts and threats which result from misunderstanding of national, cultural or racial background. These are for example the problems caused by lack of knowledge about different manners of intercommunication, perception of reality and other social and psychological mechanisms which disturb communication in international organizations. The huge meaning of management abilities essential for the drives of international groups or the manners of reduction of conflicts and the elimination of threat is also underlined in the present work.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ashforth A., Stuart B.E., Dutton J.E., Organizational Identity, Image, and Adapüve Instability, "Academy of Management Review" 2000, styczeń, vol. 25 Issue I, part II.
 2. Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 3. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Boski P., O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie. [w]: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa. Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 5. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 7. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Jarymowicz M., Tożsamość, jako efekt rozpoznania siebie wśród swoich i obcych, [w]: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologu PAN, Warszawa 1992.
 9. Malewska-Peyre H., Ja wśród swoich i obcych, [w]: Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 10. Makin P., Cooper C, Organizacje a kontakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Malowiecka K., Poza językiem, "Personel i Zarządzanie" 2005 nr 6.
 12. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego, Placet, Warszawa 2000.
 13. Mączyński J., Witkowski S., Międzykulturowa percepcja przywództwa 2001, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 900, AE, Wrocław 2001.
 14. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 15. Price W., Crapo R., Psychologia w badaniach międzykulturowych, GWP, Gdańsk 2003.
 16. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 17. Sulkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 18. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Witkowski S., Łużniak M., Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi, "Organizacja i Kierowanie" 2003 nr 4 (114).
 20. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 21. Zbicgeń-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu