BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobocińska Olga, Leman Małgorzata, Świetlik Agnieszka
Title
Efektywność funkcjonowania SZŚ wg ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach
Environmental Management Systems ISO 14001 Efficiency at the Polish Enterprises
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 239-246, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Nakłady na ochronę środowiska, Zarządzanie zasobami środowiska, Koszty ochrony środowiska, Efektywność ekonomiczna ochrony środowiska, Normy ISO 14001, Przedsiębiorstwo
Expenditures for environmental protection, Environmental resources management, Environmental protection costs, Economic effectiveness of environmental protection, ISO 14001, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Z doświadczeń wynika, że wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) w przedsiębiorstwie, przynosi obok kosztów również wiele korzyści i to nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale i dla całego otoczenia. Wiele przedsiębiorstw, szukając narzędzia minimalizacji zarówno negatywnego wpływu na środowiska, jak i obniżenia kosztów związanych z ochroną środowiska, decyduje się na wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001. Norma ta wymaga stałego doskonalenia, dlatego też trudno jest zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność systemu SZŚ, a jeszcze trudniej wymienić czynniki, które pozwolą ocenić tę normę. Przy omawianiu efektywności SZŚ, najczęściej uwzględnia się nakłady, jakie firma ponosi na utrzymanie SZŚ i ochronę środowiska oraz korzyści, jakie wynikają z tych działań.

A lot of Polish companies have initiated the Environmental Management System according to requirements of the ISO 14001 norm. This process was connected with many difficulties and it required a lot of expenditure of work and money. Despite this the companies assumed that the Environmental Management System would bring plenty of advantages and initieted it. The advantages, among the others, are following: making the firm more attractive among investors (shareholders) and more competitive (thanks to deeper and deeper trust of clients and co-operators), improving the environment and a relationship between the companies and the society, keeping former clients and obtaining new ones. Moreover the company is able to reduce the costs by a rational management of
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kozłowska В., Sztuka zarządzania środowiskiem, "Ekopartner", 1998, nr 6.
  2. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2001.
  3. Niegowska E., Zastosowanie wskaźników efektów działalności środowiskowej w systemach zarządzania środowiskowego ISO 14001, Informator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 2000, nr l.
  4. Od integracji systemów zarządzania do TQM, red. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2003.
  5. Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, red. A. Matuszak-Flejszman, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2002.
  6. PN EN ISO 14031.
  7. Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J., Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, Ekokonsult, Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu