BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bromberek Marcjanna, Drumlewska Agnieszka
Title
Integracja systemów zarządzania
Management Systems Integration
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 247-257, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Zarządzanie zasobami środowiska, Zarządzanie zintegrowane, Przedsiębiorstwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie jakością
Environmental resources management, Integrated management, Enterprises, Health and safety at work, Quality management
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na firmach mających wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i/lub bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem badań była weryfikacja podstawowych przesłanek integracji systemów zarządzania, określenie sposobów integracji, jak również zbadanie korzyści i kosztów związanych z integracją systemów zarządzania.

Integration of management systems is very different. In this paper we would like to determine a lot of factors, which influenced integration of management systems. The databases used in analyses provide information that have been conducted for 186 specific ISO 9001 and ISO 14001-certified companies. In the overall context of future integration of management system, this paper attempts to answer the often-asked question: "Does it payback to integrate the management systems?" It is very important to underline that if the quality management system is implemented in the past companies will have easier task to introduce other management systems as environment or health management systems. It allows to understand demands of a new standard and reduces problems with documentations and the employees fear for a new system. Most of the analysed companies (in the past or currently
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bagiński J., Doświadczenia we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania, materiały II Konferencji Naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000.
  2. Kelner A., Przybylak D., O próbie integracji systemów zarządzania w ABB Ella Sp. z o.a., "Problemy Jakości" 1999, nr 3.
  3. Kijowski J., Wprowadzenie do integracji systemów zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności integracja i informatyzacja systemów zarządzania, red. J. Kijowski, T. Sikora, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  4. Matuszak-Flejszman A., Integracja systemów zarządzania dotycząca jakości, środowiska i bhp, w: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności Integracja i informatyzacja systemów zarządzania, red. J. Kijowski, T. Sikora, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  5. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, Wyd. Moś&Łuczak, Poznań 2001.
  6. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  7. Tkaczyk J., Światowy Kongres nt. Zarządzania przez jakość, "ABC jakości" 1998, nr 2(14).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu