BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Szymon, Gawęcka Joanna
Title
Mierniki funkcjonowania systemu zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Assessment of the Quality Management System at the Faculty of Commodity Science at The Poznan University of Economics
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 258-268, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Normy ISO 9001, Zarządzanie jakością
Higher education, ISO 9001, Quality management
Note
summ.
Abstract
Treść referatu, jest wynikiem pracy grupy studentów w ramach projektów relizowanych w kole naukowym QUALITAS. Celem projektu było określenie mierników pozwalających na monitorowanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Niektóre z zaproponowanych mierników do monitorowania procesów są wykorzystywane w praktyce i dotyczą na przykład rekrutacji kandydatów na studia. Praca ma charakter koncepcyjny. Wyniki opisanego w niej projektu mają posłużyć w przyszłości, jako baza do sporządzenia procedury pt. "Monitorowanie i pomiar procesów", aby w sposób spójny nadzorować funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.

The Quality Management System according to the requirements shown in ISO 9001:2000 norm is used to assess activity effectiveness in economic practice (the effectiveness assessment). It is also important to achieve the goals with a low cost/effect ratio (the efficiency assessment). Assessing of Quality Management System efficiency and effectiveness is particularly difficult in non-profit organizations. The Faculty of Commodity Science at The Poznan University of Economics has been certified with the Quality Management System since June, 2001. The efficiency of the system is not evaluated, because the profit is not the goal in the university activity. The goal of the university activity, as a public service institution, is to educate students. At the same time, because of the specific nature of the customers, the activity effect depends on the students and directly on their perception and desire to educate themselves. The planned goals of the university differ from those of more common economic models, and are usually concerned with compliance of legal and programmatic requirements. Therefore the evaluation of the Quality Management System functioning at the Faculty of Commodity Science should monitor factors other than the profit motive, such as particular processes identified within the system framework: Recruitment, Didactics, New Specialities Designing, Administration, Quality Management and Professional, Academic and Professorial Graduation. Different assessment measures could be identified for each process to provide appropriate information about its functioning, which could then be applied to assess the Quality Management System as a whole.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dendura K., Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 2002.
  2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  3. PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  4. PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  5. Zapłata S., Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu