BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czmyr Radosław, Graczyk Dorota, Grzechulski Szymon, Krakowska Monika, Piechocka Ewa
Title
Badanie satysfakcji klienta z jakości obsługi w Komisariacie Policji Poznań - Nowe Miasto
Customer Satisfaction Measurement of Services' Quality at the Police Station for Poznan - Nowe Miasto
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 282-291, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Policja, Badanie jakości, Administracja publiczna, Obsługa klienta
Police, Quality research, Public administration, Customer service
Note
summ.
Abstract
Katedra Ekonomiki Jakości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, przeprowadziła badania dotyczące jakości obsługi przez policję. Badania zostały przeprowadzone w Komisariacie Policji Poznań - Nowe Miasto, a uczestniczyli w niej wszyscy zainteresowani klienci zewnętrzni (interesanci zgłaszający się do komisariatu). Jednym z podstawowych motywów decydujących o zainicjowaniu badań było coraz powszechniejsze zainteresowanie problematyką jakości w organach administracji publicznej. Systemowe podejście do problematyki jakości w organizacji stanowił punkt wyjścia do skonstruowania kwestionariusza ankietowego, służącego ocenie satysfakcji klienta.

Customer satisfaction measurement - one of the most important requirements of ISO 9001:2000 standard - is becoming a very popular way to recognize customer perception of products and services and one of the inputs to decision making process. Also the police consider their clients as to be their customers. Following this approach the police's management has decided to pay more attention to improve the police's image. As a result the Police Station for Poznań - Nowe Miasto and the University of Economics in Poznan started co-operation. Students of the university have conducted a survey that identified customer's main expectations and revealed their opinions concerning the police's services. The survey's structure included two stages: first one was intended to provide for an identification of customer's expectations in relation to the police, second one was supposed to give an evaluation of the situation at the police station in practice. The paper presents the results of the survey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cielecki Т., Policja - z jakością w XXI wiek, KGP, Warszawa 2002.
  2. ISO 9000 Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, red. E. Kreier, J. Łuczak, Wydawnictwo Forum, Poznań, wrzesień 2000.
  3. Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i praktyka, red. J. Łańcucki, Z. Rau, wyd. l, KWP w Poznaniu, Poznań 2003.
  4. PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  5. PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  6. http://www.elblag.kmp.gov.pl/nadanieiso.php.
  7. http ://www.umbrella.org.pl/klienci/lista_ref_ISO_9000_2. asp.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu