BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkowska Wiesława, Gumkowska Alina
Title
Obsługa zadłużenia inwestycyjnego w przedsiębiorstwie
Investment debt servicing in enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 4, s. 53-59, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Obsługa zadłużenia zagranicznego, Zadłużenie, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Inwestycje, Ryzyko inwestycyjne
Foreign debt service, Indebtedness, Company indebtedness, Investment, Investment risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano adaptację procedur UNIDO w zakresie przepływów pieniężnych do obsługi całości zadłużenia inwestycyjnego przedsiębiorstw w kontekście wymagań gospodarki rynkowej i integracji ze strukturami europejskimi. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an adaptation of UNIDO procedures as regards the cash flow for servicing the total investment debts of enterprises in the context of market economy requirements and integration with European structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Behrens, P. M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility UNIDO, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993, s. 390.
  2. E. V. Davis, J. Pointon, Finanse i firma, PWE, Warszawa 2000, s. 193.
  3. Kodeks cywilny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991, s. 109.
  4. W. Olkowska, Procedury oceny realności finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, R. Rutka (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt nr 18, Gdańsk 2003, s. 254-260.
  5. W. Olkowska, Analiza wytrzymałości ekonomicznej przedsiębiorstwa na potrzeby finansowania i współfinansowania projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1109: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, W. Pluta (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 449.
  6. Budżetowanie kapitałów, W. Pluta (red.), PWE, Warszawa 2000, s. 87-107.
  7. Tablica X-10. Rachunek wyników, [w:] W. Behrens, P. M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility UNIDO, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993, s. 434-435.
  8. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Urzędowy tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu