BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwiński Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Motywacja i zaangażowanie pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji sportowej
The Motivation and Involvement of Employees as a Crucial Factor in the Success of Sports Organisations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 103-113, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie sportem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacje zawodowe, Motywowanie pracowników, Zaangażowanie pracowników
Sport management, Human Resources Management (HRM), Career motivation, Motivating employees, Employees' engagement
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wpływ motywacji i zaangażowania pracowników w sukces organizacji sportowej. Skoncentrowano się na klubach sportowych dyscyplin zespołowych.

In this article, the author presents the specific nature of sports organisations, indicating their particular features that make them similar to and different from industrial organisations. Next, the author presents and describes individual employee groups in such organisations. In the following section, the author presents the conditions for the success of a sports organisation and analyses the areas in which an organisation may achieve this success. Further, the author discusses the motivation of athletes and coaches, taking into account external factors, and shows the effect of identification with an organisation. In the last part of the article, the author poses the question whether employee involvement in the case of sports organisations is desirable or not. This question mostly concerns employees from the non-sports related departments that ensure the running of the club. The suggestion is also made to introduce emotional involvement as one recruitment condition. The article closes with a short summary of the main arguments made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994
  3. Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000. Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
  4. Sport [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku – kultura fizyczna i sport, red. Z. Krawczyk, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu