BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczyk Jerzy, Rosół Małgorzata
Title
Wyniki badań opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - marzec 2006
Results of Students' Opinion Polls Conducted at the Poznań University of Economics - March 2006
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 7-27, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Badanie opinii, Studenci, Badania ankietowe
Higher education, Opinion research, Students, Questionnaire survey
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Praca jest efektem badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów studiów dziennych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Celem tych badań było przedstawienie sylwetki typowego studenta oraz przedstawienie opinii studentów na wybrane tematy. Wśród 25 zadanych pytań, znalazły się takie, które dotyczyły zadowolenia z działalności Uczelni, trybu studiowania oraz sytuacji politycznej Polski.

The aim of this paper is to present results of research conducted in March 2006 at the Poznan University of Economics. Students answered the questions concerning their satisfaction with students' life, such as: are you satisfied with the performance of the dean's office? Are you satisfied with your timetable? The second part of the questionnaire was devoted to the "ways" of studying. One of the questions was what type of exams/tests do you prefer. The final part of the article describes the current political situation in Poland. All responses collected by means of the survey were used to construct a profile of the typical student Poznań University of Economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barczewski Z., Strózik T., Badanie opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Maj 2004, Koło Młodych Statystyków i Demografów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, http://kmsid.ae.poznan.pl, stan na 29.4.2006.
  2. Cialdini R. B, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  3. Kaźmierczyk J., Rosół M., Wyniki badania opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Marzec 2005, w: Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część trzecia, red. M. Gazińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  4. Kaźmierczyk J., Rosół M., Wyniki badania opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Marzec 2005, Koło Młodych Statystyków i Demografów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, http://kmsid.ae.poznan.pl, stan na 29.4.2006.
  5. Paradysz J., Statystyka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  6. www.ae.poznan.pl.
  7. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu