BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Anna, Jarzębowicz Anna, Kujawski Grzegorz
Title
Polski student w pracy za granicą
Polish Students' Summer Work Emigration
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 28-35, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Studenci, Poszukiwanie pracy, Badania marketingowe, Praca sezonowa, Emigracja zarobkowa
Students, Job search, Marketing research, Seasonal work, Economic emigration
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawione zostały wyniki badań marketingowych dotyczące kierunków i tendencji wakacyjnej migracji studentów dziennych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Badanie miało na celu zweryfikowanie hipotezy o atrakcyjności Wielkiej Brytanii i Irlandii jako miejsc pracy sezonowej, najbardziej popularnych wśród studentów. Wyniki badań miały również przynieś studentom informacje dotyczące najefektywniejszego sposobu poszukiwania pracy, średniej stawki za godzinę, jak również kosztów utrzymania w poszczególnych krajach. W ankiecie znalazły się również pytania o ocenę atrakcyjności poszczególnych krajów, pod względem panujących tam zwyczajów, możliwości zwiedzania, a także ocena regionalnej kuchni. Komplet zebranych informacji, uwzględniający wszystkie możliwe aspekty wyjazdu za granicę, miał posłużyć studentom, jako przewodnik, z którego dowiedzą się czego mogą spodziewać się po wyjeździe do danego kraju.

Temporary emigration in search for work has been popular among Polish people for decades now. The standard of living in Western European countries is still much higher than in Poland. This is a particular incentive especially for the young people to face the challenge of working abroad. The current situation on the job market only reinforces these tendencies. Students' decisions to leave the country in search for summer jobs abroad is connected with many dilemmas. First of all: which country to choose. Other concerns refer to the conditions on the foreign job market, attractiveness of its segments especially in terms of possible wages and the cost of living. The survey conducted among the students of the Poznań University of Economics aimed to verify the hypothesis that Great Britain and Ireland are the most popular destinations of Polish students' seasonal work emigration. The results of the survey were supposed to serve as a source of complete information about the most effective job search, average wages and cost of living in the most interesting destination countries. The main goal of the survey was to provide the information concerning employment conditions, however the authors searched for the answer as to attractiveness of the country in terms of customs, sightseeing and cuisine. The information was supposed to embody all the aspects of the students' stay abroad so that the readers would find all the necessary information before deciding about their seasonal emigration destination country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badania marketingowe: metody, tendencje, zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. AE im. Oskara Langego, 2003.
  2. Kotler Ph., Marketing : podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  3. Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. 4 zm., Wyd. AE w Poznaniu, 2002.
  4. www.pracuj.pl
  5. www.stat.gov.pl
  6. www.educationworld.pl
  7. www.europa.eu.int/eures/
  8. www.jobland.pl
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu