BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budniak Anna, Byczkowska Karolina, Występska Joanna
Title
Czynniki wpływające na sukces bądź porażkę w przedsiębiorstwie
Factors Determining Success or Failure of an Enterprise
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 36-47, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Sukces zawodowy, Badania ankietowe
Entrepreneur, Entrepreneurship, Career success, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem przedstawionego w artykule badania było przeanalizowanie cech oraz czynników zewnętrznych, które wpływają na osiągnięcie sukcesu w przedsiębiorstwie. Poza tym, badanie wykazało, co jest miarą sukcesu dla przedsiębiorców oraz w których latach działalności przedsiębiorcy najczęściej przechodzą kryzys i jak sobie z nim radzą. W badaniu uwzględnione zostały kryterium wieku, płci, wykształcenia przedsiębiorcy oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców z terenu Wielkopolski.

The majority of startups collapse in the first year of activity, therefore research on the key elements of success is so important. Our main objective was to analyze the entrepreneur's profile and the environment factors which have a significant influence on business activity. Besides, the research shows what is the understanding of achieving success for businessmen. We took into consideration age, sex, education and type of enterprise. The results also indicate at what moment of activity enterprise has to face the most difficult problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kwiatkowski S., Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 11.
  2. Kets de Vries M.F.R, The entrepreneurial personality : A person at the crossroads, "The Journal of Management Studies" 2001, February.
  3. Weber M., Etyka protestancka, a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu