BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesik Marta
Title
Wpływ manipulacji w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw na wyniki analizy fundamentalnej
The Influence of Manipulations in Financial Reports on Fundamental Analysis
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 65-78, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Przestępstwa gospodarcze, Analiza fundamentalna
Financial statements, Economic crimes, Fundamental analysis
Note
summ.
Abstract
Autorka poddała analizie kilka wybranych wskaźników finansowych i przedstawiła przykłady manipulowania danymi finansowymi, prowadzące do przedstawienia spreparowanego obrazu, spełniającego wymogi odbiorcy, a nie rzeczywistości gospodarczej.

Manipulating in financial reports means intentionally distorting the truth about economic situation of the company. The objective of the article was to check how managers can change the company's view by modifying data in financial statements. Six examples show that it is easy to deceive information users who estimate the firm's condition by financial ratios. These are only a few examples which make us realize how important the role of auditor and ethics is. Falsified facts deter potential investors, which causes slow down in business, decreases in GDP level, higher rate of unemployment, etc. - that all inflicts additional costs on the society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brigham E. F., Houston J. F., Podstawy zarządzania finansami, t. l i 2, PWN, Warszawa 2005.
  2. Rutko wski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
  3. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość, fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, 2006.
  4. Wiśniewska J. Kreatywna rachunkowość - przyczyny występowania i skutki dla firm, "Serwis FK" nr 13 (519) z 29 marca 2005 r.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu