BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska Urszula, Jędrzejczyk Tomasz, Duda Jan
Title
Makro- i mikroelementy w produktach sojowych
Macro- and Microelements in Food Products of Soybean
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2002, nr 66 (nr 893), s. 17-30, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Mleko kozie, Pierwiastki śladowe
Commodity science, Food commodities, Food quality, Food research, Goat milk, Trace elements
Note
summ.
Abstract
W pracy opisano oznaczanie jonów wapnia, żelaza i sodu w produktach sojowych z użyciem metod spektrofotometrycznych i potencjometrycznej. Użyte metody w analizie wykazują odpowiednią liniową zależność dla kalibrowanych zakresów pomiarowych. Statystyczna analiza wyników oznaczeń zawartości jonów metali w produktach sojowych charakteryzuje się relatywnie niskimi wartościami odchylenia standartowego. Oznaczone zawartości badanych jonów mieszczą się w przedziałach zaleconych ilości makro i mikroelementów w produktach sojowych. (oryg. streszcz.)

This paper describes the determination of Ca(II), Fe(III) and Na(I) ions in soybean products using spektrophotometrical and potentiometrical methods. The methods showed linearity for the analyses in their respective calibration ranges. Statistical date analysis, based on soybean products analysis and relative standard deviation (RSD) for both ions was performed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu