BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puziak Marcin
Title
Pomiar postępu technicznego w wybranych gospodarkach Unii Europejskiej
Estimation of Technological Progress in Selected European Economies
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 111-126, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Mierniki postępu technicznego, Gospodarka, Postęp technologiczny
Technical progress indicators, Economy, Technological progress
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem autora było zaprezentowanie przebiegu postępu technicznego w wybranych gospodarkach europejskich, mierzonego resztą Solowa. Reszta Solowa odzwierciedla szeroko rozumiany postęp technologiczno-organizacyjny w gospodarce. Autor podzielił temat na cztery części. W pierwszej omówił teoretyczne aspekty reszty Solowa oraz założenia metodologiczne badania. Następnie uzasadnił wybór gospodarek, które poddane zostały badaniu. Zasadniczą częścią była interpretacja wyników badań oraz wnioski i sugestie dotyczące ewentualnych dalszych badań i dyskusji. Autor przyjął okres badawczy za lata 1995-2005.

A presentation of the dynamics of technological progress in the chosen European economies is the main goal of this article. Technological progress is evaluated by Solow residual whilst the time period covers the years between 1995 and 2005. Solow residual refers to all changes in the economy that may include improvements in technology, working conditions, institutions, improvement in organizational structures, etc. This technical change has a serious impact on economic growth in a long-run analysis. Some scientists even claim that technology transfers from countries that are well-developed and innovative to those of relatively low economic development is the main source of technological progress. Empirical estimations concerning Solow residual for the analyzed group of countries were based on the methods presented in the articles of S. Rebelo and R. King (who are the representatives of the Real Business Cycle (RBC)). This paper is divided into four parts. In the first one, the theoretical aspects of Solow residual and other methodological assumptions are clarified. The second one covers the method of selecting the analyzed variables while the next two are the interpretation of results and suggestions for further discussion and research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dennison E.F., Trends in American Economic Growth, The Brookings Institution, Washington 1985.
 2. Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics, McGraw-Hill, New York 1994.
 3. Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York 2000.
 4. Snowdon В., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 5. King R., Quantitative Theory and Econometrics, Federeal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, v. 81/3, 1995.
 6. King R., Rebelo S., Resuscitating Real Business Cycle, NBER Working Paper 7534, February 2000.
 7. Long, J.B., Plosser Ch., Real Business Cycles, ,Journal of Political Economy" 1983, nr 91.
 8. Maddison A., Growth and Slowdown in Advanced Capitalisr Economies: Techniques of Quabtutative Assesment,, Journal of Economic Literature" June 1987.
 9. Plosser Ch., Understanding the Real Business Cycle, Journal of Economic Perspectives, "American Economic Association" v. 3(3) 1989.
 10. Prescott, E. C., Theory Ahead of Business Cycle Measurement, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10, 1986.
 11. Solow R., Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" February 1956.
 12. Solow R., Technical Change and Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics" August 1957.
 13. Tokarski Т., Uwagi o modelach wzrostu gospodarczego, Studia Prawno-Ekonomiczne, 1999.
 14. Tokarski T., Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 15. Żółkiewski Z., Kolasa M., The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002, NBP Conference "Potential Output and Barriers to Growth", Zalesię Górne 2003.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu