BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiszewska-Wałowska Katarzyna
Title
Ocena przystosowania do potrzeb turystów oferty turystycznej Międzygórza
Adaptation of Tourist Offer of Międzygórze to the Changing Consumer Needs
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 127-141, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Produkt turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Oferta turystyczna, Zarządzanie turystyką, Zmiany organizacyjne
Tourist product, Touristic attractiveness, Touring offer, Tourism management, Organisational change
Note
summ.
Country
Międzygórze
Abstract
Artykuł poświęcony został oceni przystosowania oferty turystycznej Międzygórza do zmieniających się potrzeb turystów. W części teoretycznej zarysowano zmiany, jakie nastąpiły na rynku turystycznym w wyniku transformacji systemowej w Polsce oraz przedstawiono aspekty teoretyczne związane z kształtowaniem się produktu turystycznego. Część praktyczna skoncentrowana została na prezentacji walorów turystycznych Międzygórza oraz na ich ocenie przez turystów i mieszkańców. Dane do artykułu zgromadzono metodą wywiadów indywidualnych. W ten sposób prześledzono zmiany, jakie nastąpiły w Międzygórzu w ciągu 20 ostatnich lat oraz wady i zalety tej miejscowości turystycznej. Zidentyfikowane zostały także oczekiwane przez turystów zmiany.

The aim of the paper is to evaluate how the tourist offer of Międzygórze is adapting to the changing consumer needs. In its theoretical part, the paper shows changes on the tourist market after 1989 and presents various aspects of how the tourist product is shaping. The empirical part of the paper is based on the data collected during individual in-depth semi-structured interviews. In this way changes that had taken place in Międzygórze within the last twenty years as well as advantages and disadvantages of the town's tourist offer were identified. Also tourists' and inhabitants' expectations as to the necessary transformations were described. This article is a supplement to a film that was made as a report of the conducted research. The film also shows relics of the socialist past and contemporary tourist activities in Międzygórze. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bąk S.A., Marketing w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2000.
 2. Jaremen D.E., Problemy zarządzania jakością usług hotelarskich w hotelach dolnośląskich, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka - Poczta -Telekomunikacja, red. A. Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 3. Jaśnikowski A., Bąk D., Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego i strategia rozwoju gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorządu do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, w: Turystyka w strategiach rozwoju miast i wsi Ziemi Kłodzkiej, red. L. Koćwin, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2004.
 4. Jedlińska M., Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005.
 5. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 6. Lewandowska A., Produkt na rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 8. Milewski D., Istota rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005.
 9. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 10. Nikodemska-Wołowik A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 11. Strategia rozwoju gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2000-2020, Wrocław 2000.
 12. Szczęsny S., Marketing miasta i miejsca, ,,Marketing w praktyce" 2006, nr 5.
 13. Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 14. Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 15. Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. www.miedzygorze.pl.
 17. Zonn L., O montażu w filmie, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu