BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowska Katarzyna, Mackiewicz Tomasz
Title
Analiza polskiego rynku bankowości wirtualnej i perspektywy jego rozwoju
An Analysis of Polish Virtual Banking Market's and Perspective of His Development
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 57-75, tab.
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Analiza porównawcza, Bankowość elektroniczna, Bankowość wirtualna, Usługi bankowe
Comparative analysis, E-banking, Virtual banking, Banking services
Note
summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano usługi bankowości internetowej. Zamieszczono porównanie nakładów ponoszonych w związku z otwarciem wirtualnego banku oraz tradycyjnego oddziału, a następnie przeanalizowano potencjalne korzyści z oferowania usług e-bankingu. Przedstawiono także syntezę polskiego rynku bankowości wirtualnej w Polsce oraz zagrożenia, bariery i perspektywy rozwoju tego typu rynku bankowości w Polsce.

The influence of the Internet has been growing up in every part of our life. Banking has not been omitted by those tendencies as well. As a result a new strong banking branch called online banking has appeared and it is a subject of this analysis. This paper consist of six parts. In the first one a definition of internet banking has been brought up. A virtual bank is one that functions only in the Internet, does not have any offices in the real world. Then an online banking services have been described. Except for usual services such as personal and savings accounts, credits Internet banks provide many new ones. The third part tells about cost that must be beard in order to develop and carry online bank. They are compared to traditional bank expenses. An analysis of potential profits has been also provided. A dynamic development of online banking brings many advantages for clients and banks as well. They were presented in the fourth part of the paper. Following that a synthesis of polish virtual banking was placed. During the studied period there were three internet banks functioning in Poland: mBank (a part of BRE Bank). Inteligo (a subsidiary of Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.) and V.W Bank Direct (that is a part of Volkswagen Bank). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 2. Grzywaczewski D., Bank dla sześciolatka? wywiad z S. Lachowskim, wiceprezesem BRE Banku, "Bank" 2001, nr 10, s. 14.
 3. Heydebreck T., Deutsche Bank 24: Aufbruch in eine neue Bankwelt, "Die Bank" 1999, nr 7, s. 446.
 4. Irek A., Internet w bankowości: plusy i minusy, "Bankier" 2000, nr 2, s. 7.
 5. Jaworski L., Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001, s. 44.
 6. Kuźmierz J., Bez oddziałów, "Bank" 2001, nr 4, s. 15.
 7. Polish Internet banking. Report, HSBC Investment Bank, London 2000.
 8. Porębska-Miąc T., Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu, "Bank" 2000,nr 9, s. 98.
 9. Szpringer W., Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? Difin, Warszawa 2000, s. 52.
 10. www.rbe.pl.
 11. www.rbe.pl/bankowosc_internet.html (21.04.2002).
 12. www.nua.com/surveys/how many_online/europe.html (21.04.2002).
 13. www.nua.com/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905356891 &rel=true (21.04.2002).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu