BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idczak Magdalena
Title
Karty elektroniczne
Chip Cards
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 101-117
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Karty bankowe, Karty płatnicze
Banking card, Payment cards
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie sytuacji i perspektyw rozwoju rynku kart elektronicznych w Polsce. W pierwszej części dokonano charakterystyki kart elektronicznych i ich klasyfikacji. Następnie zaprezentowano możliwości zastosowania kart z mikroprocesorem w bankowości oraz przeanalizowano ich wady i zalety. Kolejny fragment artykułu poświęcono projektom wdrożenia kart z mikroprocesorem, w tym kontekście omówiono program OSKAR, który wdrażany był przez banki spółdzielcze. Na zakończenie określono perspektywy rozwoju rynku kart z mikroprocesorem w Polsce.

The increase of customers' demands and competition in the market as well as dynamic development of information technology make banks and other financial institutions search for new, better products to offer to their customers. As far as cards' market is concerned, the cards with microprocessors (chip cards) can be assumed to be the future of this kind of services. Chip cards guarantee higher level of security of transactions which are earned out. These cards are also much more universal compared to the cards with magnetic strip and they respond better to customers' demands. The main purpose of this article is the presentation of the contemporary situation and prospects of the development of electronic cards' market in Poland. The first part of the article presents the description and classification of integrated circuit cards. The possibilities of application of chip cards in the banking sector are described in the next part of the report. Then the advantages and disadvantages of smart cards are pointed out. Due to the lack of large-scale existence of electronic cards in Polish financial sector, the subsequent part of the article describes projects which are carried out nowadays -- it focuses on OSCAR program which is introduced by some co-operative banks. The difficulties with launching chip cards into Polish market - such as the cost of investment, lack of suitable facilities - are discussed in the last part of the report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Myrcik D. , System "elektronicznej portmonetki" a typowe karty płatnicze, Finanse i Bankowość, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 82.
 2. Bury A., Karty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 1999, s. 26.
 3. Janowicz R., Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej; stan obecny i perspektywy rozwoju, Materiały i Studia nr 116, Narodowy Bank Polski Departament Analiz i Badań, Warszawa 2001, s. 27-29.
 4. Poliński P., Karty chipowe we współczesnym świecie, "Computer Word", kwiecień 1996.
 5. Tchórzewski J., Wakulski J., Wykorzystanie kart inteligentnych polskich instytucji finansowych przy kredytowaniu zakupów w hipermarketach, w: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 100.
 6. Wenniger J., Laster D., Elektroniczna portmonetka, "Bank i Kredyt" 1995, nr 11, s. 58.
 7. www.bezpieczenstwoit.pl/Artykuly/Karty_ Inteligentne/M. Molski,karty_elektroniczne_ a_kontest_bezpieczenstwa (25.04.2002).
 8. www.onet.pl (22.12.2001).
 9. www.wbk.com.pl/wbk_new/html/body_I_kart chip.html (28.12.2001).
 10. www.onet.pi (28.12.2001).
 11. www.money.pl/Banki/Wiadomosci/W/999089177.html (21.12.2001).
 12. www.kredytbank.pl/o_banku/informacje_dla_prasy/komunikaty_prasowe/ inteligentne_karty (24.12.2002).
 13. www.polcard.com.pl (22.12.20G1).
 14. www.bsbydg.com.pl/oskar.html (23.12.2001).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu