BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Adrian, Sińska Joanna, Ziemkiewicz Łukasz, Zygmunt Leszek
Title
Escrow - wygodny rachunek depozytowo-powierniczy
Escrow - Comfortable Trust - Deposit Account
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 138-147, schematy
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Instrumenty finansowe, Optymalizacja ryzyka, Depozyt bankowy, Umowa gospodarcza, Zarządzanie bezpieczeństwem
Financial instruments, Risk optimalization, Bank deposit, Economic agreement, Safety management
Note
summ.
Abstract
Banki oferują swoim klientom całą gamę rachunków dostosowanych do rodzaju, potrzeb i skali ich działalności. W artykule zdefiniowano i przedstawiono funkcjonowanie rachunku powierniczo-depozytowego Escrow. Rachunek ten funkcjonalnie ma dwóch właścicieli oraz znajduje zastosowanie przy zawieraniu kontraktów o podwyższonym ryzyku, w sytuacji ograniczonego zaufania stron zawierających transakcje oraz wtedy, gdy strony transakcji znajdują się w znacznym, fizycznym oddaleniu.

This article deals with a trust-deposit account named Escrow. This type of account is not totally new, but only rarely used on the Polish financial market. Escrow is a very comfortable account which is used in higher risk transactions. The article defines Escrow account and describes its users and costs relevant to the service. Escrow can be applied both by corporate and retail clients. Two options of Escrow solution have been presented here. The first one is with a specialised agency company, which organises transaction's counterparts and Escrow account. A bank is an organiser and a trustee of Escrow transactions in the other option. There was also mentioned that Escrow can find a use in business via internet, especially in e-shops. According to authors, Escrow is similar to a letter of credit, and this was the reason for juxtaposition of these two instruments. As a summary of the article disadvantages and advantages of Escrow are shown. The opinion on perspectives of Escrow development is included as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jaworski W. L. , Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998, s. 207 - 210.
  2. http://www.bau.pl/polski/artykuly/escrow.html (l 1.2001).
  3. http://www.budujemydom.pl/fmanse/07-2001/index.html (11.2001).
  4. www.allegro.pl (11.2001).
  5. www.firstescrow.pl (11.2001).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu