BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Seweryn, Jurek Michał, Peret Jarosław
Title
Wykorzystanie systemu giro w działalności banków pocztowych
Using a Giro System in Postal Banks' Activity
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 148-171, schematy
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Studium przypadku, Pocztowa instytucja bankowa, Analiza porównawcza
Case study, Postal bank, Comparative analysis
Note
summ.
Company
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
Abstract
Coraz częściej obserwuje się zjawisko wzrostu roli banków pocztowych w systemach bankowych poszczególnych krajów. Podstawą funkcjonowania takich banków były i są systemy giro. Artykuł był próbą przybliżenia swoistego charakteru bankowości pocztowej. Przedstawiono w nim ewolucję banków pocztowych, podkreślono istotę i znaczenie systemów giro w ich działalności oraz wskazano korzyści, wynikające ze stosowania takich systemów. Pomimo różnorodności form organizacyjnych banków pocztowych i zakresu świadczonych przez nie usług, podjęto starania wyodrębnienia ich najważniejszych, wspólnych cech. W dalszej części omówiono popularne usługi oferowane przez banki pocztowe zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Odrębne miejsce poświęcono na przedstawienie działalności Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, omawiając zakres świadczonych przez niego usług oraz porównując z ofertą zagranicznych banków pocztowych.

Since last few years an enormous growth of postal banks has been observed. They began to play a key role in banking systems of many Eastern Europe and Asian countries, becoming one of the biggest financial institutions considering as well gathered deposits as granted credits, the equity or the balance sum. The article gives a sketch of postal banks' evolution and presents special features of their services, ephasizing also the great importance of giro systems in postal banks' activity. Postal banks are named so because of their connection with the Post Office of a given country. Organization forms of postal banks are different. They can exist as a private or state-owned company as well as special postal departments. In that case they are obliged to gain banking licences and to obey the banking law as other commercial banks. However, postal banks can be also an integral part of the Post Office, but their activity is strictly limited then. Despite of all differences, every postal bank uses a giro system. Giro systems are special systems designed for mass non-cash payments (called giro payments) within one or more institutions closely connected with each other, allowing to charge a payer's account before booking to a payee's account. In practice, nowadays circle of these institutions includes only the Post Office and postal banks - because ofthat reason postal banks are often called giro banks. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bankgirocentralen BGC AB, Annual Report 2000, s. 6.
 2. Chudecki J., Bankowość pocztowa, "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8, Bankowe abc, s. 2-3.
 3. Dembińska-Cyran I., Bankowość pocztowa, "Regional Business" 2001, nr l.
 4. Kaimakami S., System giro w ofercie banku, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Jane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 264.
 5. Klein G., Dictionary of Banking, Pitman Publishing, Londyn 1995, s. 18.
 6. Japan's Ambitious Postal Bank, The Economist 1994, October 29th, p. 89.
 7. Jonkheer J., System direct debit - przykład Holandii, "Bank" 1997, nr 1, s. 8-9.
 8. Krzywosz M., Finlandia, w: Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych. Studium wybranych krajów, red. A. Jane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 79.
 9. Rada Ministrów, Przedsiębiorczość, rozwój, praca. Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-PSL, Warszawa, styczeń 2002, s. 33 i 39.
 10. Szymański M., Propozycja nowych uregulowań prawnych Komisji Europejskiej w dziedzinie płatności transgranicznych, "Bank i Kredyt" 1996, nr 10, s. 57 - 60.
 11. Wójtach H., W oczekiwaniu na giro, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 31, s. 9.
 12. http://www.eurogiro.com (11.04.2002).
 13. http://www.girobank.com (l 1.04.2002).
 14. http://www.psk.at, http://www. postgirotbank.com.
 15. http://postgirotbank.com, http://www.girobank.com, http://postbank.de (11.04.2002).
 16. http://www.regional-business.com.pl (11.04.2002).
 17. http://www.postgirot-bank.com (l1.04.2002).
 18. http://www.bp.com.pl (11.04.2002).
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu