BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczyk Anna
Title
Rozwój indeksowych kontraktów terminowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Development of Futures Contract on the Warsaw Stock Exchange.
Source
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 183-193, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rynek instrumentów pochodnych, Instrumenty pochodne, Kontrakty terminowe, Kontrakty futures, Giełda papierów wartościowych
Derivatives market, Derivatives, Fixed-period contracts, Futures contracts, Stock market
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono kontrakt futures na WIG20 jako najbardziej płynnego instrumentu rynku pochodnych w Polsce.

The futures contract on WIG20 index as derivative instrument market have been presented. (A.K.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S., Derywaty na straty, "Bank" 2004, nr 2.
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
 3. Dunalewicz P., Ryzyko dobrze policzone, "Bank" 2004, nr 7-8.
 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.com.pl.
 5. Grat A., Rozwój giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji światowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
 6. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, http://www.kdpw.pl.
 8. Krawczyk E., Gra na przyszłość, "Bank" 2004, nr 6.
 9. Łaganowski A., Instrumenty pochodne, Wydawnictwo GPW, Warszawa 2004.
 10. Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 11. Pietrzak E., Rynek instrumentów pochodnych, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 12. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 2004, nr 159, poz. 1667.
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku, Prawo dewizowe, Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1178.
 15. Warunki emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG20, Wydawnictwo GPW, Warszawa 1997.
 16. Wiśniewski T., Rynek terminowy w 2004 roku, "Rynek Terminowy" 2005, nr 1.
 17. Wiśniewski T., Statystyki kontraktów indeksowych na GPW, "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
 18. Wiśniewski T., Rynek terminowy na GPW: wrzesień 2005-styczeń 2006, "Rynek Terminowy" 2005, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1731-6707
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu