BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Izabela
Title
Sekurytyzacja ryzyka katastrof naturalnych
Catastrophe Risk Securitization
Source
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 195-203, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty rynku kapitałowego, Ryzyko, Katastrofa
Capital market, Capital market instruments, Risk, Disaster
Note
summ.
Abstract
Omówiono problematykę sekurytyzacji ryzyka katastrof naturalnych jako skutecznego narzędzia transferu ryzyka na rynki kapitałowe, a także dokonano próby oceny korzyści z zastosowania tych instrumentów. W związku z tym przedstawiono istotę procesu sekurytyzacji finansowej, a następnie pojęcie sekurytyzacji ubezpieczeniowej oraz determinanty jej rozwoju. Następnie omówiono struktury podstawowych instrumentów sekurytyzacji katastrof naturalnych, do których zaliczamy: obligacje katastroficzne, catastrophe equity put option oraz contingent surplus notes. Spośród opisywanych instrumentów największe znaczenie mają obligacje katastroficzne, dlatego w pracy poświęcono im najwięcej uwagi.

This paper presents the various instruments used to securitize catastrophe risk: catastrophe options, catastrophe equity put option and contingent surplus notes. The author focuses on the use of catastrophe options. The meaning of insurance securitization, financial process have been explained. (A.K.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Andersen T. J., Managing Economic exposures of catastrophe and terrorism risk: international financing solutions, OECD, Conference on Catastrophic Risks and Insurance, Paris 2004.
 2. Banks E., Alternative Risk Transfer - Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance, and the Capital Markets, Wiley Finance, Chichester, 2004.
 3. Brach D., Kwiecień L, Tradycyjne i alternatywne sposoby reasekuracji, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 1999.
 4. Catastrophe bond issuance continuing to set records, "Business Insurance" 2006, nr 9.
 5. Dubinsky W., Laster D., Insurance linked securities, SwissRe, New York, 2003.
 6. Financing Catastrophe Risk: Capital Market Solutions, ISO Inc., 1999.
 7. Government Accountability Office: http://www.gao.gov.
 8. Holzheu T., Karl K., The picture of ART, "Sigma", SwissRe, 2003, nr 1.
 9. Insurance Information Institute: http://www.iii.org.
 10. Kollar J., Meyers G., Catastrophe Risk Securitization: Insurer and Investor Perspectives, ISO Inc., Arlington, 1999.
 11. Lizak K., Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 12. McGhee C, Clarke J., Collura J., The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006 Ripples Into Waves, Guy Carpenter & Company, LLC.,2007.
 13. Munich Re: http://www.munichre.com.
 14. Natural catastrophes and man-made disasters in 2006, "Sigma", SwissRe, Zurich, 2007, nr 2.
 15. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: http://www.oecd.org.
 16. Punter A., Securistisation of Insurance Risk, AON, London, 1999.
 17. Property Specialty Update: I January 2006 Renewal Season Overview Changes in the marketplace after record storms, Guy Carpenter & Company, LLC, 2006.
 18. Reksa Ł., Sekuiytyzac/'a wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 19. Risk Transfer to the Capital Markets. Using the Capital Markets in Insurance Risk Management, Munich Re, Munchen, 2001.
 20. Serwis finansowy: http://www.sekurytyzacja.pl.
 21. Socha K., Ostatni dzwonek?, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 43.
 22. Socha K., Transfer katastrof, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 6.
 23. SwissRe: http://www.swissre.com.
 24. The Role of Risk-Linked Securities and Factors Affecting Their Use, GAO, 2002.
 25. The World Catastrophe Reinsurance Market 2005, Guy Carpenter & Company, Inc., 2005.
 26. The World Catastrophe Reinsurance Market. Steep Peaks Overshadow Plateaus, Guy Carpenter, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1731-6707
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu