BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielko Magdalena
Title
Venture capital jako kapitał szansy w finansowaniu przedsiębiorstw
Venture Capital as Chance Capital in Business Financing
Source
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 215-226, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Finansowanie przedsiębiorczości, Kapitał przedsiębiorstwa, Venture capital
Financial markets, Financial instruments, Entrepreneurship financing, Business capital, Venture capital
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zasady funkcjonowania funduszy venture capital, korzyści jakie dają one przedsiębiorstwom oraz analizę sytuacji polskiego rynku venture capital.

The paper consists of an analysis of Polish venture capital market. Presented rules and benefits of venture capital in entrepreneurships. (A.K.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czyżewska M., Rola funduszy venture capital w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań, "e-Finanse" 2006, nr 1.
 2. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 3. Inwestorzy kwalifikowani czekają na male firmy, "Rzeczpospolita" z 02.12.2005 roku, nr 281.
 4. Kabała P., Kapitał na rozwój firmy: z giełdy, banku czy funduszu?, http://www.bankier.pl.
 5. Kowalczuk K., Wystarczy wizja a inwestorzy się znajdą, "Gazeta Prawna" 2006, nr 202.
 6. Kozińska K, Fundusze mają do zainwestowania cztery miliardy złotych, "Gazeta Prawna" 2006, nr 209.
 7. Krajewski J., Kapitał z funduszy venture: wspólnicy z pieniędzmi i doświadczeniem, "Finansista" z 20.05.2003 roku.
 8. Ministerstwa Gospodarki, http://www.mgip.gov.pl.
 9. Morawski I., Male firmy czekają na wsparcie, "Rzeczpospolita" z 10.07.2006 roku, nr 159.
 10. Morawski I., Zalewska U., W Polsce brakuje kapitału dla małych przedsiębiorstw, "Rzeczpospolita" z 22.11.2006 roku, nr 272.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.parp.pl.
 12. Polski Portal Finansowy, http://www.bankier.pl.
 13. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, http://www.psik.Org.pl.
 14. Portal Finansowy, http://www.ipo.pl.
 15. Rocznik 2005, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, http://www.psik.org.pl.
 16. Samcik M, Fundusze pomogą rosnąć małym firmom, "Gazeta Wyborcza" z 25.09.2006 roku.
 17. Tamowicz P., Rot P., Informator. Fundusze venture capital w Polsce, PARP, Warszawa 2002, http://www.parp.gov.pl.
 18. Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, http://www.mgip.gov.pl.
 19. Wytwer A., Kapitał wysokiego ryzyka, http://www.nbp.portal.pl.
 20. Zwierzchowski Z., Jest kapitał, nie ma innowacji, "Rzeczpospolita" z 07.10.2002 roku, nr 234.
Cited by
Show
ISSN
1731-6707
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu