BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Marek
Title
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako alternatywa dla ubezpieczeń komercyjnych
Captive Insurance Company as an Alternative to the Commercial Insurance
Source
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 237-247, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia społeczne, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Insurances, Social insurance, Insurance company, Mutual insurance society
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono TUW jako organizację, która najpełniej oddaje społeczną i ekonomiczną ideę ubezpieczeń oraz wykazano, iż mimo swoich wad i ograniczeń stanowi ona naturalną alternatywę dla dominujących współcześnie ubezpieczeń komercyjnych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej.

The advantages, disadvantages and special social role of that kind of insurance companies have been presented. The captive insurance is an alternative to the joint-stock insurance company. (A.K.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bratkowski A., O praktyce ubezpieczeń wzajemnych, "Ubezpieczenia w rolnictwie" 2001, nr 1.
 2. Bratkowski A., Tradycje ubezpieczeń wzajemnych na ziemiach polskich, "Ubezpieczenia w rolnictwie" 1999, nr 4.
 3. Bratkowski A., Wujec H., Memoriał do władz RP. Ubezpieczmy Rzeczpospolitą, 1997.
 4. Kowalik F., Własna tania polisa, "Forbes" 2005, nr 9.
 5. Milewski P., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, demutualizacja i holding (cz. I), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 9.
 6. Milewski P., Ubezpieczenia wzajemne w Japonii, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 5.
 7. Perczak K., Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: "Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych", "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2003, nr 5.
 8. Pokojska M., Wzajemne powinny być tańsze, "Gazeta Bankowa" 2002, nr 43.
 9. Polska Izba Ubezpieczeń, http://www.piu.org.pl.
 10. Ratajczak M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskiej praktyce ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", red. J. Handschke, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2001, nr 14.
 11. Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniach zdrowotnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 12. Szczecińska A., Opłacalna Wzajemność, "Rzeczpospolita" z 01.12.2001 roku, nr 281.
 13. TUW Pocztowe, http://www.tuwpocztowe.pl.
 14. Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem, http://www.ryzyko.pl.
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 03.124.1151.
Cited by
Show
ISSN
1731-6707
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu