BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Emil
Title
O wzroście stabilnym bez równowagi
On stable growth and equilibrium
Source
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 9-26, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ekonomia matematyczna, Wzrost gospodarczy, Obliczeniowy model równowagi ogólnej, Teoria ekonomii
Mathematical economics, Economic growth, Computable General Equilibrium model (CGE), Economic theory
Abstract
W literaturze ekonomicznej od dawna podejmowane są próby odejścia od statycznej równowagi walrasowskiej np. w ramach neoklasycznej koncepcji zrównoważonego wzrostu czy teorii neumannowskiej równowagi dynamicznej. Zawsze jednak tak jak w teorii L. Warlasa, stabilność jest pojęciem wtórnym w stosunku do tak czy inaczej pojmowanej równowagi gospodarczej. W artykule, na przykładzie uogólnionego systemu L. Walrasa, podjęto próbę wyjaśnienia, że niestacjonarność gospodarki nie stanowi specjalnej przeszkody w badaniu jej stabilności. Pokazano, że równowaga – zarówno w jej klasycznym, jak i każdym innym jej rozumieniu – nie jest warunkiem niezbędnym stabilnego wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The contemporary criticism of general equilibrium theory is usually focused on commonly taken assumption of stationarity of the Walrasian economic system. Despite the efforts to get out of the static Walrasian equilibrium the studies predominantly ended up with stability playing the secondary role in confrontation with the notion of equilibrium. The article demonstrates, on the basis of a generalized Walrasian system, that stationarity does not constitute the necessary condition for a stable economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Benassy J.P., Macroeconomics: Ań Introduction to the Non-Walrasian Approach, Acad. Press, New York-London 1986.
 2. Bewley T., Stationary Equilibrium, "Journal of Economic Theory" 1981, nr 24.
 3. Bewley T., An Integration of Equilibrium Theory and Turnpike Theory, "Journal of Mathematical Economics" 1982, nr 10.
 4. Epstein L.G., A Simple Dynamic General Equilibrium Model, "Journal of Economic Theory" 1987, nr 41.
 5. Hansen B., Przegląd systemów równowagi ogólnej, PWN, Warszawa 1976.
 6. Hicks J.R., Kapitał i wzrost, PWN, Warszawa 1978.
 7. Intriligator M., Mathematical Optimization and Economic Theory, Prentice-Hall, EnglewoodCliffs 1971.
 8. Karlin S., Mathematical Methods and Theory in Games, Programming and Economics, Pergamon Press, London-Paris 1959.
 9. Kornai J. Anti-Equilibrium, PWN, Warszawa 1973.
 10. Lancaster K., Mathematical Economics, The Macmillan Company, New York-London 1969.
 11. Malinvaud E., Leçons de theorie microeconomique, Dunod, Paris 1975.
 12. McKenzie L., Classical General Equilibrium Theory, The MIT Press, Cambridge Mass.- -London 2002.
 13. Morishima M., Equilibrium, Stability and Growth, A Multisectoral Analysis, Clarendon Press, New York-London 1968.
 14. Mukherji A., Walrasian and Non-Walrasian Equilibria. An Introduction to General Equilibrium Analysis, Clevandon Press, Oxford 1990.
 15. Nikaido H., Convex Structures and Economic Theory, Acad. Press, New York-London 1968.
 16. Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN, Warszawa 1997.
 17. Panek E., Ekonomia matematyczna, część III, Sterowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 18. Yano M., Stability and Turnpike Theorems in Dynamic Competitive Equilibrium, "The Japanese Economic Review" 1999, nr 50.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu